ครึ่งแรกปีนี้ เศรษฐกิจทางทะเลของจีนมีการฟื้นตัวขึ้น

2022-08-04 14:37:56 | CMG
Share with:

วันที่ 3 สิงหาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนประกาศสถิติด้านเศรษฐกิจทางทะเล โดยระบุว่าช่วงครึ่งปีแรกนี้ ยอดการผลิตทางทะเลของจีนเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เศรษฐกิจทางทะเลมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด

สถิติระบุว่า ช่วงครึ่งแรกปีนี้ ยอดการผลิตทางทะเลของจีนมีถึง 4,200,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.2% ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญอยู่ในระดับที่เป็นปกติ ในจำนวนนี้ การผลิตน้ำมันดิบใต้ทะเลเพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ขณะที่การผลิตก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลเพิ่มขึ้น 12.4%  ปริมาณการขนถ่ายสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือต่างเพิ่มขึ้น0.1% และ 3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ส่วนการขนส่งผู้โดยสารทางทะเลลดลง 41.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว แต่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลเพิ่มขึ้น 1.4% ซึ่งอัตราการเพิ่มสูงกว่าช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ 0.4% ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลมีหวังเริ่มฟื้นตัวขึ้น

สถิติแสดงว่า ธุรกิจเจริญขึ้นใหม่ทางทะเลของจีนมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจเพิ่มสูงขึ้นต่อช่วงครึ่งปีหลัง


Yim/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-08-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (12-08-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-08-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-08-2565)