รมต.ต่างประเทศจีนเยือนกัมพูชาและเข้าพบกษัตริย์นโรดมสีหมุนี

2022-08-04 11:06:22 | CMG
Share with:


วันที่ 3 สิงหาคม   พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงพบปะกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงพนมเปญ

โดยกษัตริย์นโรดมสีหมุนีทรงขอบพระทัยรัฐบาลและประชาชนจีนที่ให้ความช่วยเหลืออันล้ำค่าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา   ตลอดจนให้การสนับสนุนอันทรงพลังแก่กัมพูชาในการต่อสู้กับโควิด-19    

กษัตริย์นโรดมสีหมุนีตรัสว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนได้มาถึงจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ ทั้งสองประเทศกำลังสร้างประชาคมจีน-กัมพูชาที่มีอนาคตร่วมกันอย่างแข็งขัน และกระชับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระดับลึกซึ้งภายใต้กรอบความคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ  ฝ่ายกัมพูชาสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อแผนริเริ่ม การพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiative) และแผนริเริ่มความมั่นคงระดับโลก (Global Security Initiative) ที่เสนอโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง  กัมพูชาจะยังคงยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวและยืนหยัดอยู่เคียงข้างกับจีนอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่   

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวว่า ในช่วงเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา จีนและกัมพูชาเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และแสวงหาความร่วมมือแบบได้ชัยชนะร่วมกัน จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ  มิตรภาพจีน-กัมพูชาไม่เพียงแต่ได้นำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศเท่านั้น หากยังได้กลายเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของกันและกันด้วย  พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในระดับโลกและระดับภูมิภาคด้วย  ข้อเท็จจริงได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า จีนในฐานะประเทศที่สนับสนุนความเท่าเทียมในอธิปไตย เป็นเพื่อนที่เป็นประโยชน์และเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกันของกัมพูชา จีนยินดีที่จะสานต่อมิตรภาพตามประเพณีและส่งเสริมประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันกับกัมพูชา เพื่อเติมพลังให้กับมิตรภาพจีน-กัมพูชาในยุคใหม่

นายหวัง อี้ ชื่นชมกัมพูชาที่ได้ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว และเน้นว่าคำพูดหรือการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดหลักการจีนเดียวล้วนเป็นการท้าทายฉันทามติระหว่างประเทศ  

นายหวัง อี้ยังกล่าวด้วยว่า จีนยกย่องพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาที่ทรงมีพระราชหฤทัยในการปลูกฝังมิตรภาพจีน-กัมพูชา   จีนจะทำงานร่วมกับกัมพูชาเพื่อจัดงานรำลึกครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาในปีนี้

นายหวัง อี้ ยังให้คำมั่นว่า จีนจะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้แก่กัมพูชาในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไปตามความต้องการของกัมพูชา


 (yim/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)