รมว.ต่างประเทศจีนร่วมประชุมรมว.ต่างประเทศจีน-อาเซียน

2022-08-05 16:05:18 | CMG
Share with:

วันที่ 4 สิงหาคม 2022 นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ร่วมกับกัมพูชาเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน-อาเซียน (10+1) ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา รัฐมนตรีต่างประเทศชาติอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

นายหวัง อี้ กล่าวว่า จีนยินดีร่วมมือกับอาเซียน ผลักดันการสร้างบ้านเมืองเดียวกัน ปฏิบัติตามความรับรู้ร่วมกันที่มีความสำคัญระหว่างผู้นำประเทศ กระชับความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ให้ลงลึกในทุก ๆ ด้าน สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจีน-อาเซียน สร้างคุณูปการมากกว่าเดิมเพื่อการพัฒนาสันติภาพในส่วนภูมิภาค ฉะนั้น จึงเสนอข้อเสนอดังต่อไปนี้

ประการแรก สร้างแบบอย่างแห่งการพัฒนาร่วมกัน ประการที่สอง สร้างแบบอย่างแห่งการเชื่อมโยงกัน ประการที่สาม ส่งเสริมการประสานงานในการบริหารโลก และประการที่สี่ ร่วมกันพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค

นายหวัง อี้ยังได้บรรยายจุดยืนของจีนเกี่ยวกับกรณีสหรัฐฯ ละเมิดและท้าทายอธิปไตยของจีน ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศชาติอาเซียนได้ประกาศคำแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์สองฝั่งช่องแคบไต้หวัน โดยย้ำการปฏิบัติตามหลักการจีนเดียว


Tim/Ping/Cai

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)