‘หวัง อี้’ ชี้แจงจุดยืนหนักแน่นของจีนในประเด็นทะเลจีนใต้

2022-08-06 16:33:22 | CMG
Share with:

วันที่ 5 สิงหาคม นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12 ที่กรุงพนมเปญ โดยได้ชี้แจงจุดยืนของจีนและหักล้างถ้อยแถลงของสหรัฐฯ ที่ว่ามีความกังวล

นายหวัง อี้ ระบุว่า จุดยืนของจีนในประเด็นทะเลจีนใต้มีข้ออ้างอิงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายเต็มขั้น จีนไม่เคยเปลี่ยนข้ออ้างอิง ไม่เคยเปลี่ยนขอบข่าย และยิ่งไม่เคยเรียกร้องอธิปไตยเกินควร จีนและประเทศสมาชิกอาเซียนยึดมั่น “ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้” จัดการข้อพิพาทอย่างเหมาะสมโดยผ่านการเจรจาทวิภาคี ช่วงหลายปีมานี้จีนและประเทศสมาชิกอาเซียนได้รักษาเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ในภาพรวม ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาของทุกประเทศ

นายหวัง อี้ ระบุว่า ปีหลัง ๆ นี้ นับวันยิ่งมีเครื่องบินและเรือรบสหรัฐฯ ปรากฏตัวในบริเวณน่านน้ำและน่านฟ้าทะเลจีนใต้ จีนและประเทศบริเวณทะเลจีนใต้ล้วนอดไม่ได้ที่จะถามว่า สหรัฐฯ จะทำอะไรกันแน่? ประเทศนอกบริเวณควรปฏิบัติภาระหน้าที่อันพึงกระทำ เคารพความพยายามของทุกประเทศในภูมิภาคในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้อย่างแท้จริง


(TIM/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-11-2565)