จีน-เวียดนามเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีในด้านสำคัญ

2022-08-06 12:11:28 | CMG
Share with:

วันที่ 5 สิงหาคม นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีต่างประเทศจีน พบกับนายบุ่ย แทงห์ เซิน รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในเอเชียตะวันออก ที่จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ทั้งสองฝ่ายระบุว่า จะปฏิบัติตามฉันทามติที่บรรลุถึงในการประชุมคณะกรรมการชี้แนวทางความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจีน-เวียดนาม ครั้งที่ 14 โดยจะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสำคัญในระยะต่อไป

ด้านนายบุ่ย แทงห์ เซิน รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม กล่าวว่า ขออวยพรล่วงหน้าให้การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่   ฝ่ายเวียดนามจะจัดงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ในช่วงเวลานั้น เพื่อแสดงถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสังคมนิยม ฝ่ายเวียดนามถือความสัมพันธ์กับจีนเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และมีความสำคัญสูงสุดในนโยบายต่างประเทศของตน จึงมุ่งหวังที่จะรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงระหว่างสองพรรคและสองประเทศ สานต่อมิตรภาพตามประเพณี ตลอดจนเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกัน ลงลึกความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เวียดนามย้ำจะยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และได้ร่วมกับประเทศในอาเซียนออกแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำมั่นว่า จะทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

ด้านนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีต่างประเทศของจีน กล่าวว่า จีนและเวียดนามในฐานะประเทศสังคมนิยมต่างให้การสนับสนุนผลประโยชน์หลักของกันและกันอย่างแน่วแน่เสมอมา ทั้งสองฝ่ายต้องถือการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันเสริมสร้างเส้นทางสู่ความทันสมัยสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

นายหวัง อี้ ชื่นชมเวียดนามที่ได้ยึดมั่นในหลักการจีนเดียว โดยเน้นว่า เหตุและผลที่ตามมาของสถานการณ์ปัจจุบันในช่องแคบไต้หวันมีความชัดเจน ความถูกผิดก็มีความชัดเจนเช่นกัน การเคลื่อนไหวที่ฝ่าฝืนกระแสหลักของฝ่ายสหรัฐฯ ไม่เพียงแต่ละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของจีนเท่านั้น หากยังทำลายผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคและประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดด้วย อีกทั้งยังได้ฝ่าฝืนบรรทัดฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะที่มีกว่า 100 ประเทศแสดงท่าทียึดมั่นในหลักการจีนเดียว เลขาธิการสหประชาชาติก็ระบุอย่างชัดเจนว่า สหประชาชาติจะยังคงปฏิบัติตามมติหมายเลข 2758 ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมอย่างเต็มที่และร่วมกันรักษาความสามัคคีของประเทศสังคมนิยม ตลอดจนปกป้องความเที่ยงธรรมและความเป็นธรรมระหว่างประเทศ


(tim/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-03-2566)