จีนเน้นบทบาทของแพลตฟอร์มความร่วมมือที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง

2022-08-07 10:52:15 | CMG
Share with:

วันที่ 5 สิงหาคม นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศฟอรัมภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 29  ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

นายหวัง อี้ ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของเวทีความร่วมมือที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  และกล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน  ความปรารถนาของประเทศในภูมิภาคในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และส่งเสริมความมั่นคงร่วมกันไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ความต้องการที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่มีการเปลี่ยนแปลง  จิตวิญญาณในการแสวงหาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความร่วมมือ ตลอดจนการรวมตัวกันเพื่อฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นายหวัง อี้ ได้เสนอข้อเสนอ 3 ประการ เพื่อเสริมสร้างบทบาทของเวทีความร่วมมือที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

ประการแรก ปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแท้จริง ประเทศในภูมิภาคควรปกป้องระบบระหว่างประเทศโดยมีองค์การสหประชาชาติเป็นแกนกลาง และรักษาระเบียบระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แทนที่จะใช้สิ่งที่เรียกว่า “กฎเกณฑ์” ของบางประเทศหรือกลุ่มประเทศมายัดเยียดให้กับประเทศอื่น  และบังคับให้ประเทศอื่นต้องเลือกข้าง

ประการที่สอง ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ร่วมแรงร่วมใจกัน  สนับสนุนซึ่งกันและกัน เสนอสินค้าและบริการสาธารณะ(Public Goods)ทั่วโลกให้มากขึ้น   ขณะแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง ทุกประเทศต้องเคารพความต้องการด้านการพัฒนาของประเทศอื่น  ส่งเสริมความก้าวหน้าร่วมกันของภูมิภาคในขณะที่บรรลุการพัฒนาของตน   จีนคัดค้านประเทศมหาอำนาจบางประเทศที่มุ่งผลักดันความเป็นเอกภาคี  และคว่ำบาตรกดดันประเทศอื่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ประการที่สาม ส่งเสริมความปลอดภัยร่วมกัน ประเทศต่างๆ ต้องเอาใจใส่และเคารพข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอื่น และร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อบรรลุความมั่นคงที่แท้จริง 

นายหวัง อี้ยังกล่าวว่า จีนยินดีให้ฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในแผนริเริ่มความมั่นคงระดับโลก  และดำเนินการตามแนวคิดความมั่นคงแบบร่วมกัน ครอบคลุม  ร่วมมือ และยั่งยืน  ตลอดจนยืนหยัดในการแก้ไขความเห็นต่างและข้อพิพาทผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือ  


(yim/cai)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)