รมต.ต่างประเทศ จีน-รัสเซีย พบกันที่กัมพูชา

2022-08-07 10:53:22 | CMG
Share with:

วันที่ 5 สิงหาคม นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ได้พบปะตามคำเชิญกับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย นอกรอบการประชุมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  ที่จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยที่จะคงไว้ซึ่งการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ และกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติ 

นายหวัง อี้ ได้อธิบายอย่างละเอียดถึงจุดยืนที่ถูกต้องตามกฎหมายของจีนในปัญหาไต้หวัน และชื่นชมรัสเซียที่ย้ำทันทีว่า สนับสนุนหลักการจีนเดียว และคัดค้านการกระทำใดๆ ที่ละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของจีน ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงระหว่างสองฝ่าย     จีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียในการปกป้องระบบระหว่างประเทศที่มีองค์การสหประชาชาติเป็นแกนกลาง และรักษาระเบียบระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น  เพื่อให้เกิดความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายหวัง อี้ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน จีนและรัสเซียต้องร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาระดับภูมิภาค กระชับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคในด้านต่างๆ เช่น การต่อสู้โควิด  สาธารณสุข การเชื่อมโยงกัน เศรษฐกิจดิจิทัล  การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ  ตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคที่มั่นคงและเชื่อถือได้

นายหวัง อี้ยังกล่าวด้วยว่า จีนและรัสเซียต้องสนับสนุนความเป็นตัวของตัวเองของมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ความเป็นผู้นำของอาเซียน  และแนวทางของอาเซียน  ต้องแนะให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคดำเนินการตามวิสัยทัศน์ความมั่นคงที่แท้จริง ซึ่งเป็นความมั่นคงแบบร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือและยั่งยืน   และปฏิเสธแนวคิดความมั่นคงจอมปลอมที่มุ่งแสวงหาอำนาจเหนือประเทศอื่น และนิยมสร้างการเผชิญหน้ากันระหว่างประเทศ    นอกจากนี้  ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยที่แท้จริงตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ  ต่อต้านระเบียบจอมปลอมที่อาศัยอำนาจครอบงำและการกลั่นแกล้ง    จีนและรัสเซียต้องเสริมสร้างความสอดคล้องและความร่วมมือระหว่างข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย สร้างความร่วมมือหุ้นส่วนเอเชียยุโรปที่ใหญ่ขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมความสามัคคี การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองของทวีปเอเชียและยุโรป  ร่วมกันรักษาบรรทัดฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และนำไปสู่การพัฒนาโลกในทิศทางที่ถูกต้อง  

นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่า สหรัฐอเมริกามีนิสัยชอบรังแกประเทศอื่น  นโยบายของสหรัฐที่ต้องการมีอำนาจเหนือประเทศอื่นนั้นขัดต่อฉันทามติระหว่างประเทศ จึงไม่มีอนาคตอย่างแน่นอน   รัสเซียพร้อมที่จะทำงานร่วมกับจีน เพื่อปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศ  พร้อมทั้งวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ  

ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่ให้ความสนใจร่วมกัน เช่น ความร่วมมือระหว่าง กลุ่มประเทศบริกส์ ปัญหานิวเคลียร์อิหร่าน และสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี


(yim/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-03-2566)