เซี่ยงไฮ้ต่อเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจุได้กว่า2 หมื่นตู้

2022-08-09 12:58:07 | CMG
Share with:

ที่นครเซี่ยงไฮ้ เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่พิเศษที่บรรทุกตู้มาตรฐานได้ 24,116 ตู้ที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัทการต่อเรือ หู้ตง จงหัว ได้ออกจากอู่ต่อเรืออย่างราบรื่น นับเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน

เรื่อดังกล่าวยาวถึง 399.99 เมตร ยาวกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดของโลกถึง 60 กว่าเมตร มีความกว้างอยู่ที่ 61.5 เมตร ดาดฟ้าเรือมีเนื้อที่เท่ากับสนามฟุตบอลมาตรฐานประมาณ 4 สนาม ตัวเรือมีส่วนสูงถึง 33.2 เมตร สามารถวางตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 25 ชั้น เท่ากับส่วนสูงของอาคารสูง 22 ชั้น โดยสามารถบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักกว่า 240,000 ตัน

เรือลำนี้ยังได้ลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยลงถึง 6,000 ตันต่อปี มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ในหลายด้านเช่น ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน คุ้มค่าและปลอดภัยเป็นต้น

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)