ชมความสวยงามของทัศนียภาพเมือง "จิ่นโจว"

2022-08-18 15:24:23 | CMG
Share with:

เมือง "จิ่นโจว"  ในมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เป็นทั้งเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปี เมืองจิ่นโจว ยังเป็นเมืองสำคัญทางการค้า เมืองท่าเรือที่คึกคักในปัจจุบัน และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สวยงาม

ทัศนียภาพทั้งเมืองจิ่นโจว มณฑลเหลียวหนิง

ทัศนียภาพยามดวงอาทิตย์อัสดงของเมืองจิ่นโจว

อุทยานตงหูในเมืองจิ่นโจว

ไก่ฟ้าในอุทยานตงหู เมืองจิ่นโจว

สถานที่ท่องเที่ยวปี่เจี้ยซาน

โรงงานอุตสาหกรรมริมทะเลเขตไท่เหอ

พระเจดีย์ไห่เทียนเก๋อในยามอรุณรุ่ง

วัดเฟิ่งกั๋ว ซึ่งมีประวัติศาตร์กว่าพันปี

เจดีย์จิ่นโจว มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี

พระเจดีย์คู่ในวัดฉงซิงอายุกว่าพันปี


Ying/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)