วันแพทย์จีน

2022-08-19 12:42:42 | CMG
Share with:

วันที่ 19 สิงหาคม ปี 2022 เป็นวันแพทย์จีนครั้งที่ 5 มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างในที่ต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศเคารพแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลในสังคม ส่งต่อจิตวิญญาณการต่อสู้กับงานต้านโรคระบาด

ข้อมูลจากคณะกรรมการอนามัยและสุขภาพแห่งชาติจีนระบุว่า ปี 2021 ทั่วประเทศจีนมีแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจำนวน 4,287,000 คน สถานพยาบาลและคลีนิกสุขภาพทั่วประเทศได้รักษาผู้ป่วย 8,470 ล้านคน เฉลี่ยแล้วเข้ารับการรักษาคนละ 6 ครั้ง

ทั้งนี้ จีนได้กำหนดวันแพทย์แห่งชาติขึ้นเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ  เสริมสร้างวินัยของแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยให้ดีขึ้น


Yim/Chu/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)