รองนายกฯ จีนเน้นย้ำระหว่างการลงพื้นที่ในไหหลำยืนยันนโยบายโควิดเป็นศูนย์

2022-08-22 16:38:01 | CMG
Share with:

เพื่อปฏิบัติตามคำชี้นำสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  และปฏิบัติตามการจัดวางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีของจีน      นางซุน ชุนหลัน กรรมการกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรองนายกรัฐมนตรีของจีน ได้ไปตรวจงานและชี้นำการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในไห่หนานตั้งแต่วันที่ 

13 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม โดยได้เข้าไปที่สำนักงานบัญชาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ชุมชนสำคัญ และพื้นที่สำคัญใน เมืองซานย่า อำเภอเล่อตง อำเภอหลิงส่วยและเมืองไห่โข่วและได้ดำเนินการประสานงานทางไกลหลายครั้ง ระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มการสนับสนุน ส่งเสริมและเร่งการปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมฉบับที่ 9 จัดการให้ผู้เดินทางที่ติดค้างในไห่หนานจำนวน 163,000 คน ออกจากไห่หนานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดได้ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและมีผลสำคัญ  ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดในไห่หนานได้มาถึงจุดเปลี่ยนแล้ว ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นใหม่รายวันมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ค่า Rt ของดัชนีการแพร่ระบาดในซานย่าลดลงเหลือ 0.9 ห่วงโซ่หลักของการแพร่ระบาดถูกปิดกั้นไว้แล้ว ในอำเภอที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรง เช่น หลินส่วยและหลินเกา  การระบาดกลายเป็นศูนย์ สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วทั้งมณฑลอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้และมีแนวโน้มที่ดี

นางซุน ชุนหลัน ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในไห่หนานกำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญ จะต้องประสานทรัพยากรและกำลังให้ดียิ่งขึ้น เน้นประเด็นหลัก เอาชนะความยากลำบากอย่างรวดเร็ว จะต้องดำเนินการจัดลำดับและจำแนกประเภทอย่างแม่นยำ  ปรับขั้นตอนการตรวจกรดนิวคลีอิกให้ง่ายขึ้น ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงจะต้องเพิ่มกำลังในการตรวจวินิจฉัยผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและเพิ่มความเข้มงวดในการกักตัว ตรวจจับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทำให้การติดเชื้อในพื้นที่เป็นศูนย์โดยเร็ว ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดนั้น จะต้องเสริมความเข้มงวดร่วมกันตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันผู้ติดเชื้อเข้าสู่พื้นที่นั้นๆ  จะต้องยึดมั่นในหลักการที่ควบคุมโดยเร็วที่สุด ลดขั้นตอนให้น้อยที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรอง การติดตามผู้ติดเชื้อ การจัดส่งผู้ติดเชื้อไปรักษาในสถานที่โดยเฉพาะ การตรวจสอบในท้องถิ่นและการรักษาให้หายเป็นปกติ  จะต้องปรับมาตรการการควบคุมเขตชุมชนแบบไดนามิกอย่างทันท่วงที สำหรับชุมชนที่ไม่มีกรณีการระบาดในการคัดกรองหลายรอบนั้น จะต้องปรับลดระดับความเป็นพื้นที่เสี่ยง และยกเลิกการปิดชุมชน สร้างชุมชนและหมู่บ้านที่ปลอดการระบาด ระดมกำลังของประชาชนในการป้องกันการระบาด  จะต้องควบคุมพื้นที่เสี่ยงอย่างเคร่งครัด เสริมสร้างการกำกับดูแลด้านสุขภาพของจุดกักตัว โรงพยาบาลที่กำหนด โรงพยาบาลชั่วคราวและองค์กรทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด จะต้องทำหน้าที่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดให้เป็นปกติอย่างจริงจัง ระบบบัญชาการจะต้องอยู่ในภาวะพร้อมทำงานเสมอ กำหนดความรับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมในสถานที่สำคัญ  ปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมสำหรับท่าเรือ ชาวประมงและตลาดประมง เพิ่มกำลังในการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อดำเนินการป้องกันในระยะต้นและป้องกันอย่างรวดเร็ว จะต้องเสริมสร้างระบบสาธารณสุข เพิ่มกำลังของการป้องกันและควบคุมระดับปฏิบัติเสริมสร้างการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางนโยบาย ยกระดับการสร้างระบบสารสนเทศ และเพิ่มความเข้มแข็งของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด


Bo/Lr/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)