นายกรัฐมนตรีจีนพบปะกับนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ผ่านระบบวิดีโอทางไกล

2022-08-24 13:00:45 | CMG
Share with:

บ่ายวันที่ 23 สิงหาคม ที่ตำหนักจื่อกวงเก๋อ ทำเนียบจงหนานไห่ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้พบปะกับนายมาร์ค รุตเตอร์ นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ผ่านระบบวิดีโอทางไกล 

นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า จีนกับเนเธอร์แลนด์ต่างมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดกว้าง เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญ 

นายหลี่ เค่อเฉียงระบุว่า จีนยินดีจับมือกับเนเธอร์แลนด์เพิ่มพูนความเชื่อมั่นทางการเมือง ส่งเสริมจุดเด่นกันและกัน โดยจะเริ่มบุกเบิกด้านความร่วมมืออย่างเต็มศักยภาพ  เปิดการเจรจาอย่างลึกซึ้ง เพื่อ ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เปิดกว้างด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม นวัตกรรม และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานแห่งเคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค แก้ไขความขัดแย้งอย่างสุขุมรอบคอบ 

จีนยินดีเปิดรับผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพดีของเนเธอร์แลนด์เข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น ยินดีเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างสองประเทศ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19  ส่งเสริมการไปมาหาสู่กันของบุคลากรและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือสองประเทศ 

โดยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศสำคัญในยุโรป ที่มีความร่วมมือและสัมพันธ์อันดี กับจีน ไม่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ของสองประเทศ หากยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ยุโรปให้แน่นแฟ้น 

ด้านนายมาร์ค รุตเตอร์นายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า เนเธอร์แลนด์กับจีนมีความสัมพันธ์พิเศษ มิตรภาพสองประเทศมีความลึกซึ้ง โดยเนเธอร์แลนด์ยินดีร่วมมือกับจีน ใช้โอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ผลักดันกระชับความร่วมมือด้านการค้า คมนาคม การเกษตร รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการไปมาหาสู่กันของบุคลากร กระชับความร่วมมือด้านการเจรจาติดต่อกันแบบทวิภาคและพหุภาคในทุกด้าน พร้อมผลักดันความสัมพันธ์เนเธอร์แลนด์-จีน ให้พัฒนายิ่งขึ้น


(Ying/Cui)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-03-2566)