เมืองทางภาคกลางและตะวันตกของจีนพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่

2022-08-24 15:18:05 | CRI
Share with:

เมืองทางภาคกลางและตะวันตกของจีนพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่

หลายเมืองทางภาคกลางและตะวันตกของจีนได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วง   10 ปีที่ผ่านมา เช่น เมืองซีอัน ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 ล้านคน รวมถึงเมืองกุ้ยหยางทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.6 ล้าน

เนื่องด้วยคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแบบใหม่เชิงยุทธศาสตร์ เช่น การผลิตอุปกรณ์และพลังงานใหม่ กำลังขยายจากพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกไปยังพื้นที่ทางตอนในอย่างต่อเนื่อง

จนกลายเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ในภาคกลางและตะวันตก ทำให้หนุ่มสาวจำนวนมากได้ถือเอาภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นทางเลือกใหม่ ในการเริ่มต้นของอาชีพในฝัน

ตัวอย่างเช่น เมืองกุ้ยหยาง เคยมีภูเขามากและมีถนนน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะยาว บุคลากรก็ออกไปทำงานต่างมณฑลเป็นจำนวนมาก

ตั้งแต่ปี 2013 เมืองนี้จึงเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง และอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งดึงดูดบุคลากรเป็นจำนวนมาก

คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)