ซินเจียงใช้มาตรการประกันการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตการเกษตร

2022-08-24 15:30:26 | CRI
Share with:

ผักและผลไม้ของซินเจียงกำลังส่งไปขายที่ตลาด โดยท้องถิ่นได้ส่งเสริมการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาการขนส่ง

ในพื้นที่ปลูกแตงโมของหมู่บ้านไป่ฉวน  ทางการท้องถิ่นช่วยเกษตรกร ประสานงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจัดหาสิ่งของที่ต้องใช้ระหว่างการผลิต การขนส่งและการจำหน่าย โดยจัดหาแรงงานและเครื่องจักร เพื่อเร่งรัดกระบวนการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง

เมืองคัชการ์ได้ก่อตั้งจุดซื้อผักแบบรวมศูนย์ ช่วยเกษตรกรในการติดต่อกับตลาด ประสานงานกับรถขนส่งสินค้าแช่เย็น ประกันให้ผลผลิตสามารถขนส่งทางรถไฟและทางการอากาศได้อย่างราบรื่น

ในเมืองซาวาน ที่ปลูกถั่วลิสงได้เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ทางการจึงช่วยประสานกับตลาด จัดเจ้าหน้าที่และรถขนส่งพิเศษ จนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยเกษตรกรเก็บเกี่ยวและขายถั่วลิสงเป็นจำนวน 1,024 ตันแล้ว

คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)