ปธน.ของจีนและเกาหลีใต้ส่งสารแสดงความยินซึ่งกันเนื่องในโอกาสจีนและเกาหลีใต้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 30 ปี

2022-08-25 15:34:07 | CMG
Share with:

วันที่ 24 สิงหาคม นายสี จิ้นผิง ปธน.จีนและนายยุน ซ็อก-ย็อล (Yoon Seok-yeol) ปธน.เกาหลีใต้ ได้ส่งสารแสดงความยินแก่กันเนื่องในโอกาสจีนและเกาหลีใต้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 30 ปี

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า ประเทศจีนและเกาหลีใต้เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ข้ามทะเล การไปมาหาสู่กันฉันมิตรระหว่างประชาชนของสองประเทศมาช้านาน ในช่วง 30 ปีที่จีนและเกาหลีใต้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ด้วยการใช้ความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาขึ้นตามยุคสมัย ประสบผลที่ดีงาม นำมาซึ่งความผาสุกของทั้งสองประเทศ และได้สร้างคุณูปการสำคัญเพื่อสันติภาพและการพัฒนาส่วนภูมิภาคตลอดจนทั่วโลก

นายสี จิ้นผิงกล่าวเน้นว่า ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในรอบร้อยปีและสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้โลกเข้าสู่ช่วงระยะการเปลี่ยนแปลงใหม่  ในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ ประชาคมโลก รวมถึงจีนและเกาหลีใต้ มีแต่ร่วมแรงร่วมใจกัน สามัคคีและร่วมมือกัน ถึงจะเอาชนะวิกฤตและรอดพ้นจากภาวะยากลำบากได้ 

จีนและเกาหลีใต้จะต้องรักษาความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เป็นมิตรที่ดีและหุ้นส่วนที่ดี ข้าพเจ้าให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีนและเกาหลีใต้ ยินดีที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์กับปธน.ยุน ซ็อก ย็อล โดยนำให้จีนและเกาหลีใต้ ถือโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 30 ปีเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ร่วมกันสร้างอนาคตที่งดงามระหว่างสองประเทศ และสร้างความผาสุกมากขึ้นให้กับสองประเทศและประชาชนของสองประเทศ

นายยุน ซ็อก ย็อล ได้แสดงความยินดีต่อการครบรอบ 30 ปีการสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและเกาหลีใต้ในสารแสดงความยินดี โดยระบุว่า เกาหลีใต้และจีนอยู่ใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมาช้านาน นับตั้งแต่สองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 1992 เป็นต้นมา ความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ต่างก็ได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

ความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง  ยอดมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 50 เท่าตัว การไปมาหาสู่กันระดับบุคคลมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายได้เพิ่มความรับรู้เข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ 

ทั้งนี้ได้รับจากการใช้ความพยายามของแวดวงต่างๆ และการสนับสนุนจากประชาชนของทั้งสองประเทศ หวังว่า กิจกรรมรำลึกการสถาปนาความสัมพันธ์ครบรอบ 30 ปีนั้น จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองประเทศ และเพิ่มพูนมิตรภาพระหว่างประชาชนของสองประเทศ

วันเดียวกัน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และนายฮัน ดุก ซู(Han Duck-soo) นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ก็ได้ส่งสารแสดงความยินให้แก่กันด้วยเช่นกัน

นายหลี่ เค่อเฉียง ระบุว่า จีนและเกาหลีใต้เป็นประเทศเพื่อนบ้านถาวรที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ และก็เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ จีนยินดีที่จะร่วมกับเกาหลีใต้ถือการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 30 ปีเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ เพิ่มพูนความเชื่อถือกัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือให้มากขึ้น

ผลักดันความสัมพันธ์ทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและเกาหลีใต้ให้พัฒนาไปอย่างมั่นคงและเป็นปกติ เพื่อได้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

นายฮัน ดุก ซู ระบุว่า นับตั้งแต่รัฐบาลชุดใหม่ของเกาหลีใต้ดำรงตำแหน่ง เกาหลีใต้และจีนได้แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด หวังว่าสองฝ่ายจะเพิ่มการไปมาหาสู่ระดับสูงให้มากขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือในด้านห่วงโซ่อุปทาน วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ภาวะแวดล้อม  เร่งส่งเสริมการเจรจาขั้นตอนที่สองของสนธิสัญญาการค้าเสรีระหว่างสองประเทศ ผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาไปอย่างดียิ่งขึ้น 


Ying/Lr/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-04-2566)

  • เกาะกระแสจีน (01-04-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-03-2566)