ข้อเท็จจริงบางประการกรณี “เปโลซี่” เดินทางมาไต้หวันของจีน

2022-08-25 15:20:48 | CMG
Share with:

กรณี แนนซี่ เปโลซี่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ไม่คำนึงถึงคำเตือนอย่างแข็งกร้าวของจีน และยังคงยืนกรานเดินทางถึงไต้หวันของจีน ละเมิดอธิปไตยเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน ถือเป็นการคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของช่องแคบไต้หวันอย่างจริงจัง

ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อรากฐานความสัมพันธ์ทางการเมืองจีน-สหรัฐฯ ส่งผลให้จีนจำเป็นต้องออกมาตรการรับมือ แต่สหรัฐฯ กลับเผยแพร่ข้อมูลเท็จไปทั่วโลก พยายามให้ประชาคมโลกเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหาไต้หวัน จีนต้องนำเสนอรากฐานข้อเท็จจริง ดังนี้

ข้อเท็จจริงที่ 1: หลักการ “จีนเดียว” คือรากฐานความสัมพันธ์ทางการเมือง จีน-สหรัฐฯ มีความหมายที่ชัดเจน

ข้อเท็จจริงที่ 2:สภาคองเกรสเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐฯ สมาชิกสภาคองเกรส เยือนไต้หวัน ถือเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวและแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ 3 ฉบับ

ข้อเท็จจริงที่ 3:การเดินทางถึงไต้หวันของเปโลซี่นั้น ไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตย แต่เป็นการแสดงทางการเมือง การยั่วยุร้ายแรงที่ละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน รวมทั้งเป็นการท้าทาย “หลักการจีนเดียว” เป็นฉันทามติของประชาคมโลก

ข้อเท็จจริงที่ 4: สหรัฐอเมริกาและกองกำลังแบ่งแยกดินแดน "เอกราชของไต้หวัน" เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดวิกฤตในช่องแคบไต้หวัน

ข้อเท็จจริงที่ 5: สหรัฐอเมริกาวางแผนและยั่วยุให้เปโลซี่ เดินทางถึงไต้หวัน โดยสหรัฐอเมริกาและไต้หวันสมรู้ร่วมคิดยั่วยุ ทำให้จีนจำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันตามกฎหมายของจีน

ข้อเท็จจริงที่ 6: ทหารจีนที่ทำการซ้อมรบในน่านน้ำใกล้เกาะไต้หวันของจีนมีเหตุผลและถูกกฎหมาย  ส่วนการกระทำ "ใช้ไต้หวันควบคุมจีน" ของสหรัฐอเมริกา เกิดเป็นความโกลาหล สาเหตุของบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวัน และกระทบแม้แต่โลก

ข้อเท็จจริงที่ 7:ประเทศส่วนใหญ่ในโลกยึดมั่นในหลักการจีนเดียว สหรัฐอเมริกาและประเทศจำนวนน้อยเป็นประเทศที่โดดเดี่ยว

ข้อเท็จจริงที่ 8:ปัญหาไต้หวันและปัญหายูเครนมีความแตกต่าง ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

ข้อเท็จจริงที่ 9:การคว่ำบาตรของจีนต่อการเยือนไต้หวันของเปโลซี่นั้นสมเหตุสมผลและถูกกฎหมาย ตามสิทธิของรัฐอธิปไตย

ข้อเท็จจริงที่ 10:เรื่องการเยือนไต้หวันของเปโลซี่ ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อรากฐานความสัมพันธ์ทางการเมืองของจีน-สหรัฐฯ อันเป็นอุปสรรคสำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทวิภาคี สหรัฐฯ ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่

ข้อเท็จจริงที่ 11:จีน-สหรัฐฯ ระงับการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสหรัฐฯ จำเป็นต้องรับผิดชอบกับกรณีนี้  ส่วนประเด็นธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จีนจะยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือระหว่างประเทศ โดยรักษาคำพูดและการกระทำที่แน่วแน่


Ying/Patt/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-11-2565)