“ห้องเย็นเคลื่อนที่” ช่วยเพิ่มผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งของมณฑลเจียงซู

2022-08-25 11:04:36 | CRI
Share with:

ที่มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน  มีการหาวิธีทําความเย็นรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจำหน่ายหน่อไม้ฝรั่งท่ามกลางคลื่นความร้อน

โดยเมืองเหลียนสุ่ย (Lianshui)  เป็นเมืองที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีผลผลิตร้อยละ 30 ของผลผลิตทั้งหมดทั่วประเทศ

ส่วนที่เมืองหงเหยา (Hongyao) เจ้าหน้าที่กำลังเก็บรักษาหน่อไม้ฝรั่งในห้องทำความเย็นขนาดใหญ่ของโรงงาน เพื่อรอการบรรจุและจัดส่งไปทั่วประเทศจีน

Wang Chonzuo ผู้ดูแล บอกว่า โครงการสร้างห้องทําความเย็นเพื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เก็บของสดได้ถึง 30 ตัน  จึงสามารถปลูกหน่อไม้ฝรั่งในหงเหยาได้กว่า  600 เฮกตาร์ หรือกว่า 4,000 ไร่

นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นยังส่งเสริมการสร้างห้องเย็นเคลื่อนที่  โดยห้องเย็นนี้ทำให้หน่อไม้ฝรั่งถูกแช่เย็นภายใน 10 นาทีหลังจากถูกเก็บจากไร่ ลดการสูญเสียที่เกิดจากความร้อนได้ร้อยละ 20-30  ช่วยยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้ประมาณ 3 วัน  ตอนนี้มีการสร้างห้องเย็นเคลื่อนที่ขนาดเล็ก โดยเพิ่มขนาดจาก 3 ลูกบาศก์เมตรเป็น 10 ลูกบาศก์เมตร ช่วยเก็บรักษาความเย็นได้จาก 30 นาที เป็น 2.30 ชม.

ขณะนี้ มี 15 จังหวัด ได้เข้าร่วมโครงการนําร่องทำระบบขนส่งแช่เย็นสําหรับพื้นที่การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งของมณฑลเจียงซู

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)