สภาพการมีงานทำของจีนโดยรวมยังมีเสถียรภาพและประกันสังคมเพิ่มความครอบคลุมต่อเนื่อง

2022-08-26 12:33:29 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม กรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดงานแถลงข่าว "10 ปีนี้ของจีน" ผู้รับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมได้กล่าวแนะนำผลงานความก้าวหน้าด้านการแก้ปัญหาการมีงานทำและงานประกันสังคม หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18

ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การมีงานทำในจีนโดยทั่วไปยังคงมีเสถียรภาพ นับได้ว่ามีการจ้างงานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1.4 พันล้านคน และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างการจ้างงานได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมหรือธุรกิจภาคบริการมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนของพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 36% ในปี 2012 เป็น 48% ในปี 2021 ระดับการว่างงานยังคงต่ำ และอัตราการว่างงานในเมืองโดยทั่วไปต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

ในด้านของการประกันสังคม ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การก่อสร้างระบบประกันสังคมของจีนได้เข้าสู่ช่องทางด่วน ได้สร้างระบบประกันสังคมที่อัตลักษณ์จีน ขนาดใหญ่เป็นที่สุดของโลก และมีการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ที่เข้าร่วมประกันบำเหน็จบำนาญขั้นพื้นฐาน การว่างงาน และการบาดเจ็บจากการทำงานเพิ่มขึ้นจาก 790 ล้านคน 150 ล้านคน และ 190 ล้านคนในปี2012 เป็น 1,040 ล้านคน 230 ล้านคน และ 290 ล้านคนในเดือนมิถุนายน ปี 2022 ตามลำดับ


Yim/kt/cui

 

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)