จีน-สหรัฐฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกำกับดูแลตรวจสอบการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

2022-08-27 10:51:46 | CMG
Share with:

คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนและกระทรวงการคลังจีนได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการตรวจสอบกับคณะกรรมการกำกับดูแลการบัญชีของบริษัทมหาชน(PCAOB) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม และจะเริ่มความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในเร็วๆนี้

ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของทั้งสองประเทศ ข้อตกลงความร่วมมือต้องเคารพการปฏิบัติตามหลักสากล หลักความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วม ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามกฎระเบียบของสำนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง  และจัดทำกรอบความร่วมมือที่สอดคล้องกับกฎข้อระเบียบและกฎข้อกำหนดของทั้งสองฝ่าย

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลของจีนและสหรัฐอเมริกาในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกันของความร่วมมือการกำกับดูแลการตรวจสอบ และวางรากฐานในการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุก อย่างมืออาชีพ และในทางปฏิบัติในขั้นตอนต่อไประหว่างทั้งสองฝ่าย การส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจสอบและกำกับดูแลข้ามพรมแดนตามกฎหมายจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของนักลงทุน และเป็นผลดีต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลระหว่างประเทศที่ดีให้วิสาหกิจดำเนินการเข้าตลาดหลักทรัพย์ข้ามพรมแดนที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ


Yim/kt/cui

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-11-2565)