สมาคมส่งเสริมการรวมชาติอย่างสันติของจีน จัดการประชุมปี 2022

2022-08-28 14:57:47 | CMG
Share with:

วันที่ 27 สิงหาคม การประชุมของสมาคมส่งเสริมการรวมชาติอย่างสันติของจีน หรือ CCPPNR (China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification )  ปี 2022 จัดขึ้นที่มณฑลเสฉวน

เจิ้ง เจี้ยนปัง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน และรองประธานสมาคม  CCPPNR กล่าวสุนทรพจน์ผ่านทางไกล โดยเน้นว่า การรวมชาติของแผ่นดินมาตุภูมิเป็นเรื่องสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ต้องตระหนักถึงการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ของชาติจีน การคัดค้านกำลัง "เอกราชของไต้หวัน" และส่งเสริมการรวมชาติอย่างสันติของจีน เป็นความใฝ่ฝันและอุดมการณ์อันรุ่งโรจน์ของลูกหลานชาวจีนทั้งในประเทศ และชาวจีนโพ้นทะเล

ภารกิจการต่อต้านการแบ่งแยกประเทศ ควบคู่กับ ภารกิจส่งเสริมการรวมชาติอย่างสันติของจีน เป็นกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ไม่อาจมีสิ่งใดสามารถบิดเบือนได้  ต้องชูธงความรักชาติให้สูงขึ้น พร้อมสร้างบทบาทใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้าของการรวมชาติอย่างสันติของจีนและการสร้างความตระหนักถึง"ความฝันของชาติจีน"


Ying/Patt/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)