การเปลี่ยนแปลงของจีนช่วง 10 ปีที่ผ่านมา - อินเตอร์เน็ตช่วยเขตชนบทติดปีกแห่งการพัฒนา

2022-08-29 20:05:41 | CRI
Share with:

“คาดไม่ถึงแม้แต่ในฝันเลยว่า ตะกร้าที่ฉันทำจะขายไปยังต่างประเทศได้” นางหวง ลี่หยวน เกษตรกรหมู่บ้านซื่อเหลียน อำเภอโป๋ไป๋ เมืองอี้ว์หลิน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีนบอกอย่างตื่นเต้น

หมู่บ้านซื่อเหลียนเคยเป็นหมู่บ้านยากจนสุดๆ ของเขตกว่างซี เมื่อปี 2012 ในรอบหมู่บ้านมีสถานีสัญญาณแค่ 4 แห่ง อัตราการมีอินเตอร์เน็ตใช้ในครอบครัวเป็นแค่ 35%

ปี 2020 หมู่บ้านซื่อเหลียนมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ 4 จีครอบคลุมทั่วถึง ปี 2022 สัญญาณ 5 จีก็ได้เข้าถึงหมู่บ้าน ปัจจุบัน ครอบครัวต่างๆ ในหมู่บ้านภูเขาลึกแห่งนี้สามารถติดต่อกับโลกได้แล้วเช่นกัน

เมื่อปัญหาสัญญาณโทรคมนาคมได้รับการแก้ไข เศรษฐกิจก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนผลผลิตเช่น ตะกร้าที่ผลิตในหมู่บ้านซื่อเหลียนได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศอีกด้วย

นายแอนโทนี่ (Anthony) ลูกค้าชาวอเมริกันบอกว่า “พวกเราสามารถดูสินค้าที่สั่งในตลอดเวลาผ่านทางอินเตอร์เน็ต หากไม่ได้ดูวิดีโอ ผมจะคาดไม่ถึงเลยว่าพวกเขาทำลายได้หลากหลายเช่นนี้ ตื่นตาตื่นใจมาก”

ในเวลาเดียวกัน หมู่บ้านเซาจี อำเภอหรง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ของจีน ก็ได้ขายน้ำพริกท้องถิ่นไปยังสหรัฐฯ และยุโรปผ่านอินเตอร์เน็ตอีกด้วย

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา วิถีชีวิตความเป็นดิจิทัล และความเป็นสารนิเทศ เช่น การไลฟ์สดขายของ การเกษตรแบบอัจฉริยะ การรักษาพยาบาลทางไกล ได้เข้าถึงชีวิตประจำวันในเขตชนบทของจีน ถึงจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล ก็สามารถติดต่อกับโลกได้ และสามารถพัฒนาไปกับยุคสมัยพร้อมกัน


Bo/Ldan/Chu

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)