จีนผลักดันนโยบายลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิด

2022-08-30 13:08:01 | CMG
Share with:

ปัจจุบัน ประเทศจีนมีคนพิการ 85 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นผู้พิการจากปัจจัยตั้งแต่กำเนิด 9.57% แต่เพื่อควบคุมและลดการเกิดภาวะทุพพลภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท้องที่ต่าง ๆ จึงพยายามผลักดันการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันความพิการ และส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันความพิการของสาธารณชน

ในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน สถานพยาบาลกำลังส่งเสริมการตรวจคัดกรองสตรีมีครรภ์อายุมาก เพื่อลดความเสี่ยงของความพิการของทารกแรกเกิด โดยจะเน้นไปที่ความผิดปกติทางโครงสร้าง การทำงานและการเผาผลาญที่อาจเกิดขึ้นในทารกแรกเกิด 

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอธิบายว่า หากตรวจพบภาวะทุพพลภาพแต่กำเนิดอย่างทันท่วงที ก็อาจช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการได้ ดังนั้น จึงจัดการตรวจสุขภาพการเจริญพันธุ์สำหรับสตรีก่อนตั้งครรภ์ การตรวจคัดกรองก่อนคลอด การตรวจคัดกรอง DNA จากเลือดมารดา และการตรวจยีนสำหรับธาลัสซีเมีย รวมถึงความผิดปกติอื่นๆ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-03-2566)