ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีนช่วยเหลือนักเรียนในการศึกษาร่วม 1,300 ล้านคน

2022-08-31 15:13:22 | CMG
Share with:

จีนได้ช่วยเหลือนักเรียนในการศึกษาร่วม 1,300 ล้านคนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยจากการช่วยเหลือนักเรียนร่วม 120 ล้านคนเมื่อปี 2012 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 150 ล้านคนในปี 2021 มีการขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้บรรลุการครอบคลุมถึงการศึกษาทุกช่วง ทุกโรงเรียน และบรรดานักเรียนในครอบครัวยากจน

นายกัว เผิง อธิบดีกรมการคลังกระทรวงศึกษาธิการจีนกล่าวว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ จีนให้ทุนช่วยเหลือแก่นักเรียนทั่วประเทศกว่า 2 ล้านล้านหยวน ปัจจุบัน จีนได้มีระบบการอุดหนุนนักเรียนลักษณะพิเศษ ซึ่งมีรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือเป็นหลัก ขณะที่สนับสนุนโดยโรงเรียนและทางสังคม รวมทั้งการบริจาคโดยไม่คิดค่าตอบและการอุดหนุนแบบลงทุน

การช่วยเหลือความยากจนเป็นหลัก และช่วยเหลือความดีเด่นอีกส่วนหนึ่ง รวมถึงโครงการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องโดยรัฐบาลกลาง 28 โครงการ จนถึงปัจจุบันได้ช่วยเหลือนักเรียนจำนวน 150 ล้านคนต่อปี และให้เงินอุดหนุนปีละกว่า 260,000 ล้านหยวนมาตรการช่วยเหลือนักเรียนของจีนที่แสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงการเน้นระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง


Ying/Cai/Sun

 

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (10-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)