โครงการประกวดวิดีโอสั้นในหัวข้อ “ไทยจีนร่วมกันมุ่งสู่อนาคต”

2022-09-02 17:21:05 | CMG
Share with:

ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน 

จับมือพันธมิตรสื่อไทย จัดกิจกรรมประกวดวิดีโอสั้น

หัวข้อ “ไทยจีนร่วมกันมุ่งสู่อนาคต” กระชับสัมพันธ์ไทย-จีน

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย  และ ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน องค์กรสื่อหลักของจีน ร่วมกับ เนชั่นทีวี องค์กรสื่อระดับชาติของไทย และจีนไทยนิวส์ (Jeenthainews.com) เว็บไซต์ข่าวสารไทยจีน ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดวิดีโอสั้นในหัวข้อ “ไทยจีนร่วมกันมุ่งสู่อนาคต”  ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2565 พร้อมเชิญชวนให้ชาวไทยร่วมส่งคลิปวิดีโอเล่าเรื่อง หรือคลิปวิดีโอการแสดง (ไม่จำกัดประเภทการแสดง) ความยาวไม่เกิน 3 นาที เข้าร่วมประกวด เพื่อแสดงความประทับใจของท่านต่อประเทศจีนในหลากหลายด้าน โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาจีนก็ได้ เช่น ความประทับใจต่อเพื่อนชาวจีน ความผูกพันกับจีน ลูกค้า นักท่องเที่ยวชาวจีน การทำงานในจีน ฯลฯ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน สำหรับคลิปที่ผ่านเข้ารอบจะมีโอกาสได้รับการนำเสนอในรายการ จับจ้องมองจีน ทางช่องเนชั่นทีวี ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้

งานนี้เปิดรับผู้สมัครสัญชาติไทยทุกเพศทุกวัย ซึ่งจะลงสมัครแบบเป็นทีมหรือเดี่ยวก็ได้ ส่วนกติกาการแข่งขันก็ไม่ซับซ้อน เพียงแค่โพสต์ผลงานคลิปสั้นบนบัญชี TikTok ของตนเอง แล้วแนบ Link โพสต์ดังกล่าวในบัญชี TikTok ของผู้สมัคร พร้อมส่งไฟล์วิดีโอต้นฉบับมายังอีเมลที่กำหนด ซึ่งผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเลือกส่งประกวดในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นระหว่างการเล่าเรื่อง หรือ การแสดงความสามารถ

สำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 40 ชิ้น ผู้จัดจะยึดเกณฑ์ 2 ข้อในการให้คะแนน ได้แก่ คะแนนจากคณะกรรมการจากหน่วยงานผู้จัด (30%) และยอดการกดไลก์คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดในบัญชี TikTok ของผู้จัด (70%)
ซึ่งจะอิงตามประเภทการแข่งขันที่ผู้สมัครเลือกส่งเข้าประกวด ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 1 - 30 ก.ย. 2565 และจะประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน วันที่ 21 ต.ค. 2565

 

สแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการ                   สแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร

                                              

ติดต่อสอบถาม

โทร: 065-518-3168

E-Mail: CNTH.VDOcontest@gmail.com

Line: สแกน QR Code เพื่อติดต่อเราผ่าน Line

โครงการประกวดวิดีโอสั้นในหัวข้อ “ไทยจีนร่วมกันมุ่งสู่อนาคต”

ระหว่างวันที่ 1- 30 กันยายน 2565

หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความใกล้ชิดระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยล้วนสะท้อนและฉายชัดในหลากหลายมิติของชีวิตผู้คน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้า การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม
ความบันเทิง การศึกษา สื่อสารมวลชน ฯลฯ โดยความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนั้น ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือ กดผารเรียนรู้ บูรณาการร่วมกัน ตลอดจนผลประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองฝ่าย

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่คนทั่วโลกเชื่อมถึงกันด้วยอินเทอร์เน็ต วิถีชีวิต ความคิด องค์ความรู้ และข้อมูลต่างๆ ล้วนถูกส่งต่อและถ่ายทอดถึงกันได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงโซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับรู้  ติดต่อสื่อสาร และสัมผัสวัฒนธรรมระหว่างกัน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะร่วมสร้างและส่งเสริมความเข้าใจฉันมิตรระหว่างชาวไทยและชาวจีน ผ่านเครื่องมือในยุคใหม่ที่ผู้คนต่างเข้าถึงได้ทั่วไป

เพื่อทำให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญและประจักษ์ถึงมิตรภาพระหว่างจีน-ไทย สองประเทศซึ่งคอยเกื้อหนุนช่วยเหลือกันตลอดมา รวมถึงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนสองประเทศ
ที่จะเดินหน้าสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ร่วมกัน ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนร่วมกับ เนชั่นทีวี และ เว็บไชต์จีนไทยนิวส์ จึงจัดการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “จีนไทยร่วมกันมุ่งสู่อนาคต” ภายใต้การแนะนำของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งคลิปวิดีโอสั้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างชาวไทยและจีนหรือแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจีนและไทย

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีนผ่านกิจกรรมที่ชาวไทยสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ง่าย

2.  ส่งเสริมการสร้างผลงานและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนามุมมองและวิธีการผลิตผลงานที่หลากหลายและน่าสนใจ

3.  ส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและค่านิยมอันดีให้แก่สังคม 

กติกาการแข่งขัน

1.  โพสต์ผลงานคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที บนบัญชี TikTok ของตนเอง (ตั้งค่าเป็นโพสต์สาธารณะ) พร้อมติดแฮชแท็ก 3 ประโยคได้แก่ #ไทยจีนร่วมกันมุ่งสู่อนาคต #CMGTHAI #JeenThaiNews

2.  แนบ Link โพสต์ดังกล่าวในบัญชี TikTok ของผู้สมัคร พร้อมส่งไฟล์วิดีโอต้นฉบับมายังอีเมล  CNTH.VDOcontest@gmail.com

3.  ผลงานที่จะส่งประกวดเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเลือกส่งประกวดในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง การเล่าเรื่อง หรือ การแสดงความสามารถ

3.1) การแข่งขันประเภทเล่าเรื่อง

สื่อสารโดยภาพ คลิป หรือการบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจของท่านต่อประเทศจีนนหัวข้อดังนี้ (สามารถมีหลายหัวข้อ)

Ø  ฉันประทับใจเพื่อนชาวจีนอย่างไร : บอกเล่าถึงความทรงจำ ความประทับใจกับเพื่อนชาวจีน

Ø  ความเป็นเอกลักษณ์จีนที่ประทับใจฉัน : เช่น ด้านอาหาร การแพทย์ การศึกษา บันเทิง วัฒนธรรม ท่องเที่ยว เป็นต้น

Ø  หลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ท่านคิดถึงอะไรเกี่ยวกับจีนมากที่สุด

Ø  ชีวิตของฉันในจีน : บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิต หรือทำงานในจีน

Ø  ของดีในเมืองจีน : ภาพยนตร์ ละคร หนังสือ สินค้า แหล่งท่องเที่ยว การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และอื่นๆ

Ø  ความผูกพันกับจีน : การประกอบธุรกิจ  การเรียน การทำงานในประเทศจีน ลูกค้า นักท่องเที่ยวชาวจีน หรือประสบการณ์ ความทรงจำ ความประทับใจที่ท่านมีต่อเมืองจีน

Ø  เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-จีน การให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นต้น

3.2) การแข่งขันประเภทการแสดงความสามารถ

แสดงความสามารถรูปแบบใดก็ได้ เช่น เต้น ร้อง หรือแสดงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ที่สื่อถึงความเป็นไทย-จีนในเชิงสร้างสรรค์ เช่น เต้นรำ รำไทเก๊ก กังฟู เขียนพู่กันจีน เล่นเครื่องดนตรี ทำอาหาร วาดภาพ ฯลฯ แต่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด

1.  ความยาวไม่เกิน 3 นาที

2.  ขนาด 1280 x 720

3.  รูปแบบไฟล์ MOV หรือ MP4

4.  ต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

5.  ไม่มีเนื้อหาลามกอนาจาร เหยียดเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หมิ่นประมาทต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึงเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง ส่งเสริมความแตกแยก หรือความรุนแรง

6.  ไฟล์คลิปต้องไม่มีไวรัสหรือก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย

7.  หากส่งไฟล์ผ่าน Google Drive ต้องตั้งค่าให้ผู้ที่มีลิงก์ทุกคนสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

1.  ไม่จำกัดอายุและเพศ

2.  สัญชาติไทย

3.  สามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ โดยหนึ่งคนหรือหนึ่งทีมสามารถส่งประกวดได้แค่หนึ่งผลงานเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 40 ชิ้น (ประเภทการแข่งขันละ 20 ชิ้น) โดยผู้จัดจะยึดเกณฑ์ 2 ข้อในการให้คะแนน ได้แก่

1.  คะแนนจากคณะกรรมการจากหน่วยงานผู้จัด ในสัดส่วนร้อยละ 30

2.  ยอดการกดไลก์คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดในบัญชี TikTok ของผู้จัด ในสัดส่วนร้อยละ 70

เกณฑ์การตัดสินตามประเภทการแข่งขัน

ü ความคิดสร้างสรรค์

ü เนื้อหาสอดคล้องกับประเภทการแข่งขันและข้อกำหนด

ü วิธีการนำเสนอ   และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราว

ü ความคิดสร้างสรรค์

ü เนื้อหาสอดคล้องกับประเภทการแข่งขันและข้อกำหนด

ü ระดับความสามารถตามวัยของผู้ประกวดในการแสดงนั้นๆ

รางวัล แบ่งเป็นสองประเภทดังนี้

รางวัล แบ่งเป็นสองประเภทดังนี้

1. การแข่งขันประเภทเล่าเรื่อง

√ รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) ประกอบด้วย เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

√ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 (2 รางวัล) ประกอบด้วย เงินรางวัล 8,000 บาท และประกาศนียบัตร

√ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 (2 รางวัล) ประกอบด้วย เงินรางวัล 5,000 บาท และประกาศนียบัตร

√ รางวัลชมเชย ( 3 รางวัล)  ประกอบด้วยเงินรางวัล 3,000 บาท และประกาศนียบัตร

2. การแข่งขันประเภทแสดงความสามารถ

√ รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) ประกอบด้วย เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

√ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 (2 รางวัล) ประกอบด้วย เงินรางวัล 8,000 บาท และประกาศนียบัตร

√ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 (2 รางวัล) ประกอบด้วย เงินรางวัล 5,000 บาท และประกาศนียบัตร

√ รางวัลชมเชย (3 รางวัล) ประกอบด้วยเงินรางวัล 3,000 บาท และประกาศนียบัตร

ขั้นตอนและระยะเวลาการประกวด

รายละเอียด

วัน-เวลา

ระยะเวลาในการสมัคร   และเปิดรับผลงาน
ช่องทางสมัคร   : https://forms.gle/nBpc1Foug21VUxc38
หรือสแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร

 

 

ช่องทางส่งผลงาน   : CNTH.VDOcontest@gmail.com

1-30 กันยายน 2565

(ปิดรับผลงานเวลา 23.59   น.)

ประกาศผลผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน   40 คลิป

ช่องทางประกาศผล   : www.jeenthainews.com

3   ตุลาคม 2565

ช่วงเวลากดไลก์ผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรกเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ

ช่องทางการโหวต   : บัญชี TikTok CMGTHAI

4-12 ตุลาคม 2565

(ปิดโหวตเวลา 23.59   น.)

ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน  

ช่องทางประกาศผล   : เว็บไซต์ https://thai.cri.cn,   Facebook China Face, เว็บไซต์ www.jeenthainews.com และบัญชี   TikTok CMGTHAI

21 ตุลาคม   2565

รับเงินรางวัลและประกาศนียบัตร

ภายใน 12 พฤศจิกายน   2565

นำเสนอในรายการจับจ้องมองจีนช่องเนชั่นทีวี
  (เฉพาะผลงานที่ได้รับเลือก)

เดือนพฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ

1.   ผู้ส่งผลงานจะรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์
หรืออื่นใด ที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาทางผู้จัดการแข่งขันไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี

2.   ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการฯอย่างถูกต้อง
หากฝ่าฝืน ทางคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าร่วมประกวด

3.   ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินยอมรับทราบว่าผลงานของตนที่ส่งเข้ามาแล้วนั้น จะเป็นลิขสิทธิ์ของ
ฝ่ายผู้จัดการแข่งขันแต่เพียงผู้เดียว ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลไม่สามารถใช้ผลงานของตนได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัด

4.   ผลงานและผู้เข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปออกรายการ “จับจ้องมองจีน” ทางช่องเนชั่นทีวี เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ มิได้คัดเลือกจากผู้ที่ได้รับรางวัลชนะแต่อย่างใด

5.   การให้คะแนนของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากระดับความสามารถที่สัมพันธ์กับอายุของ
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6.   ผู้ชนะการประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

7.   กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผลงานประกวดมีการคัดลอกเนื้อหามาจากที่อื่น ผู้จัดการประกวดสามารถเรียกเงินรางวัลคืนได้

8.   ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
ตามกฎหมาย

9.   รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด

10.  ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ผู้จัดใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อดำเนินกิจกรรม ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้โครงการฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของโครงการฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า หรือจ่ายค่าตอบแทน

11.  ผู้จัดงานขออนุญาตใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ

12.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้
โดยไม่มีข้อโต้แย้งคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

13.  ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลรางวัล หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.)

โทร : 065-518-3168

E-Mail : CNTH.VDOcontest@gmail.com

Line : https://lin.ee/yYeV3Hq (หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดต่อเราผ่าน Line)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)