รมต.ต่างประเทศจีนเข้าร่วมงานสัมมนาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล

2022-09-03 11:06:45 | CMG
Share with:

วันที่ 1 กันยายน  นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีน กล่าวปราศรัยในงานสัมมนาระดับนานาชาติผ่านระบบทางไกล เพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 40 ปีการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) โดยมีใจความดังนี้ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในค.ศ. 1982  ถือเป็นการเปิดบทใหม่ของธรรมาภิบาลทางทะเลทั่วโลก และได้ช่วยให้มนุษยชาติเข้าใจ ปกป้อง และใช้ประโยชน์จากทะเลได้ดีขึ้น  การทบทวนกระบวนการเจรจา  วัตถุประสงค์ และการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้เป็นแรงบันดาลใจในการแก้ไขธรรมาภิบาลทางทะเลทั่วโลกในปัจจุบัน คือ หนึ่ง - ต้องรักษาความเป็นพหุภาคี สอง - ต้องส่งเสริมความเป็นธรรมและความยุติธรรม  และสาม - ต้องเปิดกว้างและก้าวไปข้างหน้า

ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญด้านการเดินเรือทางทะเล จีนพยายามสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของตนกับผลประโยชน์โดยรวมของประชาคมระหว่างประเทศ และยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ มาโดยตลอด    จีนได้เข้าร่วมในกระบวนการเจรจาทั้งหมดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล และเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่แรก

จีนเคารพในเจตนารมณ์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลโดยตลอด ปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างเคร่งครัด ปกป้องความสมบูรณ์และอำนาจของอนุสัญญาฯอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ และคัดค้านการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทของอนุสัญญาในทางที่ผิด

จีนมีข้อคิดเห็นมาโดยตลอดว่า คู่กรณีที่เกี่ยวข้องโดยตรงควรยุติข้อพิพาททางทะเลผ่านการปรึกษาหารือฉันมิตร บนพื้นฐานของการเคารพข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลด้วย 

นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเน้นย้ำว่า ต้องยืนหยัดในการร่วมสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทางทะเล  ต้องยืนหยัดในการเจรจาและการปรึกษาหารือกัน เพื่อรักษาสันติภาพและความสงบสุขทางทะเล ต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของทะเล ตลอดจนต้องรักษาหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ  เพื่อปรับปรุงธรรมาภิบาลทางทะเลทั่วโลก  

นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนทิ้งท้ายว่า จีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อบรรลุธรรมาภิบาลทางทะเลทั่วโลกที่มีระดับสูงขึ้น และสร้างคุณูปการมากขึ้นในการเพิ่มสวัสดิการทางทะเลของมนุษยชาติ


(yim/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-11-2565)