หอสารบรรณแห่งชาติจีนในกว่างโจวสร้างระบบสารบรรณพิเศษ

2022-09-05 15:51:33 | CMG
Share with:

หอสารบรรณแห่งชาติจีน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นคลังทรัพยากรทางสารบรรณแห่งประเทศจีนขนาดใหญ่และเป็นแหล่งบ่มเพาะทางวัฒนธรรมของจีน 

หลังจากเปิดให้บริการแล้ว จะปฏิบัติหน้าที่เก็บรักษาและสืบทอดสารบรรณของประเทศจีน โดยแยกเป็น 4 สาขาได้แก่ “หอเหวินฮั่นเก๋อ” ซึ่งเป็นหอกลาง “หอเหวินจี้เก๋อ” ในซีอาน “หอเหวินรุ่นเก๋อ” ในหางโจวและ “หอเหวินชิ่นเก๋อ” ในกว่างโจว

หอ “เหวินชิ่นเก๋อ” ในกว่างโจวออกแบบตามแนวคิดของสารบรรณจีน มีภูเขา แม่น้ำในมณฑลกวางตุ้งตามยุคสมัย และประภาคารแห่งอารยธรรมผสมผสานศิลปกรรม การแกะสลักแบบโบราณของจีน แบบอาคารวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดมาแต่โบราณ เน้นการก่อสร้างระบบทรัพยากรทางสารบรรณที่พิเศษ

ปัจจุบัน ได้รวบรวมสารบรรณประเภทต่าง ๆ จำนวนกว่า 2.56 ล้านเล่ม โดยเน้นการเก็บสะสมหนังสือโบราณฉบับพิมพ์ของจีนอย่างมีระบบ


  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)