จีนเร่งการเผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าถึง

2022-09-05 14:53:56 | CMG
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนร่วมกันประกาศ “ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการการเผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าถึงอีกระดับ” โดยชี้ให้เห็นว่าการเผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าถึงเป็นงานสำคัญของประเทศและสังคมในด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจตนารมณ์วิทยาศาสตร์ แนวคิดวิทยาศาสตร์และวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็นงานพื้นฐานสำคัญของการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนา 

“ข้อคิดเห็นฯ” ดังกล่าวระบุว่าควรยืนหยัดการนำของพรรคฯ ปฏิบัติตามค่านิยมแบบสังคมนิยม ทุ่มกำลังเผยแพร่เจตนารมณ์ทางวิทยาศาสตร์และเจตนารมณ์ของนักวิทยาศาสตร์ ควรยืนหยัดสถานการณ์ใหญ่เป็นหลัก สร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยคุณภาพสูงเพื่อพรรคฯ และงานสำคัญแห่งชาติ สร้างแนวคิดการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงอย่างกว้างขวาง ยืนหยัดการเปิดสู่ภายนอกและความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลักดันการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีให้เพิ่มขึ้น แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น 

“ข้อคิดเห็นฯ” ดังกล่าวระบุว่าจนถึงปี 2025 ควรเห็นบทบาทของการเผยแพร่วิทยาศาสตร์และการพัฒนาด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน สัดส่วนประชากรที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่พอสมควรเกินกว่า 15% สังคมมีความนิยมทางวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป มีบรรยากาศการสร้างนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น จนถึงปี 2035 สัดส่วนประชากรที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่พอสมควรเกินกว่า 25% และกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา  ซอฟต์พาวเวอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมมีระดับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะเป็นพลังสนับสนุนในกระบวนการการสร้างจีนให้เป็นประเทศเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก 

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)