WowChina ทะเลสาบเทียนถาง

2022-09-07 16:14:42 | CRI
Share with:

ทะเลสาบเทียนถางตั้งอยู่ถนนโบราณอูซุนของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ มีเนื้อที่รวม 2.81 ตารางกิโลเมตร แสงอาทิตย์ส่องลงมาบนผืนน้ำทะเลสาบสะท้อนผืนน้ำ เป็นประกายให้ทิวทัศน์ของภูเขาและน้ำ มีมนต์ขลังอย่างยิ่ง


(Ying/Cui/Ldan)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2565)

  • เกาะกระแสจีน (24-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2565)