จีดีพีสหรัฐอเมริกาในสายตาชาวจีน (3)

2022-09-08 11:42:11 | CRI
Share with:

เรื่องนี้แปลมาจากบทความของนักเขียนทางสื่อโซเชียลท่านหนึ่ง วัตถุประสงค์ในการนำเสนอเพื่อเพิ่มข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจีนและสหรัฐอเมริกา จึงขอให้ท่านอ่านด้วยใจที่เปิดกว้าง

ปี 2018 มูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตของจีนเป็นจำนวน 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนสหรัฐอเมริกา จำนวน 2.3 ล้านล้านเหรียญ ญี่ปุ่น 1ล้านล้านเหรียญ เยอรมนี 0.8 ล้านล้านเหรียญ มูลค่าการผลิตของจีนเกือบเป็นตัวเลขโดยรวมของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเยอรมนี

ปี 2022 การจัด50อันดับท่าเรือใหญ่ของโลกแสดงให้เห็นว่า ท่าเรือใหญ่ 5 อันดับแรกอยู่ในจีนทั้งหมด ท่าเรือใหญ่ 10 อันดับแรกของโลกนั้น มี 8 แห่งเป็นท่าเรือจีน ท่าเรือใหญ่ 50 แห่งของโลกนั้น เป็นของจีน 29 แห่ง สหรัฐอเมริกามีเพียง 4 แห่งเท่านั้น

ความลับจีดีพีของสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่ซ่อนตัวในภาคบริการ ยกตัวอย่างเช่น การบัญชี

ระบบรายการภาษีของสหรัฐอเมริกา ซับซ้อนมาก เกินกว่าความสามารถด้านการคิดเลขของชาวอเมริกันส่วนใหญ่ แต่ละปี  สหรัฐอเมริกาจะมีบิลภาษีเงินได้จำนวนกว่า 150 ล้านฉบับ  โดยเกือบไม่มีฉบับที่มีเนื้อหาเหมือนกันสักใบ

ตามแนวคิดของชาวจีน ถ้าการรายงานภาษีมีปัญหา กดฮอตไลน์  12345 ที่เป็นสายด่วนกิจการบริหารของรัฐบาลก็ได้แล้ว

แต่ในสหรัฐอเมริกา การโทรให้ติดฮอตไลน์ของหน่วยงานสรรพากรของมลรัฐต่างๆ นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ยากพอๆกับการขึ้นสวรรค์เลย ผมเคยลองโทรเบอร์กรมสรรพากรรัฐเทนเนสซี ต้องรอครึ่งชั่วโมง แล้วมีผู้รับสายที่พูดภาษาอังกฤษสำเนียงสเปน อ่านข้อกำหนดเหมือนอัดเสียงล่วงหน้า ไม่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาสักนิด

ระบบสรรพากรที่ซับซ้อน ทำให้สหรัฐอเมริกามีทีมงานนักบัญชีที่ใช้บุคลากรมหาศาล สถิติจากสมาคมนักบัญชีจดทะเบียนสหรัฐอเมริกาหรือ AICPA แสดงให้เห็นว่า จนถึงเดือนกันยายนปี 2020 สหรัฐฯ มีนักบัญชีจำนวน 650,000 คน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีคือ 79,000 เหรียญ สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของชาวอเมริกัน ทั่วไปประมาณ 50%

ส่วนในจีน จนถึงเดือนกันยายนปี 2020 มีนักบัญชีจำนวน 108,000 คน ประชากรจีนมากกว่าสหรัฐอเมริกา 4.3 เท่า แต่จำนวนนักบัญชีน้อยกว่า 6 เท่า

 ชาวจีนในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่สงสัยว่า ปัจจุบัน จีนมีแอพพลิเคชันรายงานภาษีที่ใช้สะดวกมาก ทำไมสหรัฐอเมริกาไม่ทำ ที่จริงสหรัฐอเมริกา ก็มีช่องทางรายงานภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรืออีไฟล์  (E-File) แต่เมื่อเทียบกับ APP รายงานภาษีทางสมาร์ทโฟนของจีนแล้ว กล่าวได้ว่าอีไฟล์  (E-File) เป็นผลิตภัณฑ์ในยุคหิน

ด้านทนายความ กิจการบริการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มียอดในจีดีพีเกือบ 270,000 ล้านเหรียญต่อปี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า ปี 2021 จีนมีทนายความจำนวน 570,000 คน สหรัฐอเมริกา มีกว่า1300,000 คน มากกว่าจีน 2.7 เท่า เมื่อคิดตามจีดีพีเฉลี่ยต่อคนต่อปี รายได้ของทนายความสหรัฐอเมริกามากกว่าทนายความจีน  6 เท่า 

ในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีบ้านเองล้วนถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียน บ้านที่อยู่จะคิดค่าเช่าบ้านเสมือนจริง (virtual rent) และจัดเป็นส่วนหนึ่งในจีดีพีด้วย เฉพาะส่วนนี้ก็มีประมาณ 1.5 ล้านล้านเหรียญต่อปี แต่จีนไม่มีการคิดจีดีพีแบบนี้

นอกจากนั้น แรงงานทำงานบ้าน อาทิ ถ้าคุณซักเสื้อผ้า หุงข้าว ดูแลผู้สูงอายุและเด็กที่บ้าน ตลอดจนการดูแลต้นไม้ก็จัดเข้าจีดีพีด้วย

การรักษาพยาบาลของสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนในจีดีพี 16.3%  สูงผิดปกติ สูงกว่าประเทศพัฒนาส่วนใหญ่อย่างมาก ขณะเดียวกัน อายุเฉลี่ยของชาวอเมริกันต่ำที่สุดในบรรดาประเทศพัฒนา และต่ำกว่าจีนด้วย ระบบการรักษาพยาบาลของสหรัฐอเมริกามีปัญหาความเห็นทั่วไปคือ หน่วยงานรักษาพยาบาลและบริษัทประกันภัยเป็นกลุ่มผูกขาดผลประโยชน์ ทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นอย่างมาก

กิจการบริการรายใหญ่สุดของสหรัฐอเมริกาคือกิจการประกันภัย การเงิน และการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ซึ่งไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่แท้จริง ปี 2019 กิจการเหล่านี้สร้างจีพีดี 4.5 ล้านล้านเหรียญ คิดเป็น 21.2% ของจีดีพีสหรัฐอเมริกา

ขณะที่ในด้านนี้ จีนมีจำนวน 2.6 ล้านล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกาจึงมากกว่าจีนประมาณ 1.9 ล้านล้านเหรียญ

สิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งคืออุตสาหกรรมการก่อสร้าง  ปี 2018 จีดีพีอุตสาหกรรมการก่อสร้างของสหรัฐอเมริกามีจำนวน 840,000 ล้านเหรียญ ส่วนจีนมี 934,000 ล้านเหรียญ มากกว่าสหรัฐอเมริกา 10% เท่านั้น นับเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆ

ข้อมูลตัวเลขจำนวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่า ปี 2018 ตลาดจีนจำหน่ายปูนซีเมนต์ 2,200 ล้านตัน สหรัฐอเมริกา 88.5 ล้านตัน คิดเป็น 4% ของจีน จีนผลิตเหล็กกล้า 930 ล้านตัน สหรัฐอเมริกา ผลิต 95 ล้านตัน จีนผลิตมากกว่าเกือบ 10 เท่า

จีนสร้างทางรถไฟกว่า 4,000 กิโลเมตรต่อปี สร้างทางด่วนกว่า 5,000 กิโลเมตรต่อปี สร้างสะพานกว่าหมื่นแห่งต่อปี ขณะที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกาเกือบเป็นศูนย์

ปี 2018 จีนสร้างบ้านพื้นที่รวมกว่า 4,135,080,000 ตารางเมตร ขณะที่ตัวเลขของสหรัฐอเมริกาในปี 2016 คือ 187,800,000 ตารางเมตร ยังไม่ถึง 5% ของจีน

ตัวเลขดังกล่าวของ จีนมาก’ว่าสหรัฐอเมริการระดับสิบกระทั่งหลายร้อยเท่า แต่จีดีพีการก่อสร้างของสหรัฐอเมริกาเกือบพอ ๆ กับจีน  จึงเห็นได้ว่า ต้นทุนการก่อสร้างของสหรัฐอเมริกาสูงเกินควรอย่างยิ่ง

ผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ ไม่มีความสามารถในการพิจารณาว่า เงินของสหรัฐอเมริกาหมดไปกับการใช้จ่ายอะไร แต่ผมเคยอ่านข่าวว่า สถาบันวิจัยสันติภาพสตอกโฮล์มสวีเดนประกาศตัวเลขค่าใช้จ่ายทางทหารของประเทศต่างๆ ประจำปี 2021 ที่แสดงให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย อังกฤษและรัสเซียจัดอยู่ 5 อันดับแรกของโลก แต่ค่าใช้จ่ายทางทหารของสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวน 801,000 ล้านเหรียญ มากกว่ายอดรวมของ 15 ประเทศที่ติดอันดับรองลงมาด้วยซ้ำ

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)