รองนายกฯ จีนเน้นให้ยกระดับคุณภาพครูบาอาจารย์

2022-09-11 10:28:14 | CMG
Share with:

ในโอกาสวันครูจีนปีที่ 38 เวียนมาบรรจบ นางซุน ชุนหลาน กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองนายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู มีครูอาจารย์ดีเด่น และผู้แทนนักศึกษาสายครุศาสตร์เข้าร่วม 

นางซุน ชุนหลาน ได้ถ่ายทอดคำอวยพรของคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะรัฐมนตรีจีนต่อครูบาจารย์และผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาทั่วประเทศ นางซุน ชุนหลานระบุว่า ครูและอาจารย์เป็นรากฐานแห่งการศึกษา และเป็นแหล่งกระตุ้นให้การศึกษาเจริญรุ่งเรือง ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคฯครั้งที่ 18 เป็นต้นมา การสร้างสรรค์บุคลากรวิชาชีพครูของจีนประสบความสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ ครูและอาจารย์รวมกว่า 18.44 ล้านคนของจีนยืนหยัดบนเวทีสอน ทุ่มเทกับการสอนหนังสือและอบรมศีลธรรมจรรยาเยาวชนของชาติ ปฏิบัติตามมาตรการปฏิรูปต่างๆ ร่วมมือกันผลักดันให้การศึกษาเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่เชิงโครงสร้าง การพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองนั้นต้องอาศัยการศึกษาที่แข็งแรง การศึกษาที่ทันสมัยเป็นเสาค้ำจุนการสร้างสรรค์จีนให้ทันสมัย หวังว่าครูอาจารย์ทั้งหลายจดจำคำเตือนใจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างแม่นยำ ผลักดันการศึกษายุคใหม่พัฒนาอย่างมีคุณภาพ แบกรับภาระหน้าที่หนักหน่วงในการอบรมผู้สร้างสรรค์และผู้รับช่วงต่อการฟื้นฟูประชาชาติจีนให้รุ่งเรืองขึ้น ต้องยืนหยัดให้ครูอาจารย์ได้รับการศึกษาอย่างดี รักษาระเบียบวินัยของตนอย่างเข้มงวด เป็นแบบอย่างของนักเรียนนักศึกษา  มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ศีลธรรมสูงส่ง มีวิชาความรู้ มีความเมตตากรุณา พัฒนาตนเองให้เป็นครูอาจารย์ที่พรรคฯและประชาชนพึงพอใจ พยายามสร้างระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กทุกคน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาตนทั้งในด้านศีลธรรม ปัญญา สุขภาพร่างกาย พร้อมด้วยสุนทรียภาพและความขยันหมั่นเพียร ใช้ท่าทีที่แข็งขันในการต้อนรับการจัดการประชุมสมัชชาฯครั้งที่ 20  

นางซุน ชุนหลานย้ำว่า คณะกรรมการพรรคฯและทางการระดับต่างๆ ต้องให้สิทธิพิเศษในการสร้างหลักประกันพัฒนาทีมงานครูอาจารย์ ยกระดับความสามารถในการพัฒนาสถาบันสายครุศาสตร์ ใช้มาตรการต่างๆทั้งในด้านการขอตำแหน่งวิชาการ รายได้ และเงินรางวัลเป็นต้น เพื่อชักชวนให้บุคคลดีเด่นยินดีมาร่วมกิจการการศึกษา สร้างบรรยากาศสังคมที่เคารพครูอาจารย์และการศึกษา 


(Cui/cici/yim) 

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)