จีนให้ความสำคัญในด้านการดูแลผู้สูงอายุ

2022-09-13 14:37:53 | CMG
Share with:

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ถึงปี 2040 ทั่วโลกจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ถึง 420 ล้านคน  คิดเป็นกว่า 30% ของประชากรโลกทั้งหมด

จีนกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว  การดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจ  สถิติจากสำนักงานผู้สูงอายุทั่วประเทศของจีนแสดงว่า ปัจจุบัน จีนมีผู้สูงอายุที่สูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันประมาณ 40.63 ล้านคน คิดเป็น 18.3% ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดของจีน

เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวนั้น  ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา จีนทดลองก่อตั้งระบบประกันภัยเพื่อดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  จนถึงปลายปี 2021  ระบบดังกล่าวได้เริ่มใช้งานในเมืองต่าง ๆ จำนวน 49 เมืองทั่วประเทศ  มีผู้ร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนกว่า 140 ล้านคน  ในจำนวนนี้มี 1.6 ล้านคนได้ใช้ประกันภัยดังกล่าวซึ่งช่วยลดภาระโดยคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 15,000 หยวน/คนในทุกปี 


(BO/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)