จีนเริ่มการสำรวจโลมาแม่น้ำแยงซีครั้งที่ 4

2022-09-24 13:24:15 | CMG
Share with:

จีนได้เริ่มการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลมาแม่น้ำแยงซีครั้งที่ 4 หลังจากผ่านการสำรวจมาแล้ว 3 ครั้งในปี 2006 ปี 2012 และปี 2017 

นับเป็นครั้งแรกที่จีนดำเนินการสำรวจสัตว์ในลุ่มแม่น้ำแยงซีหลังจากใช้มาตรการห้ามจับปลาในแม่น้ำแยงซีตลอดทั้งสาย รวมถึงการประกาศใช้ “กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์แม่น้ำแยงซี”

การสำรวจครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบทราบข้อมูลเกี่ยวกับประชากร การกระจายตัว และสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัยของโลมาแม่น้ำแยงซีอย่างละเอียด พร้อมทั้งประเมินจำนวนประชากร โครงสร้างและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลมาแม่น้ำแยงซี 

ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นภัยและประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์โลมาแม่น้ำแยงซี เพื่อเสนอข้อมูลให้กับการกำหนดแผนการอนุรักษ์โลมาแม่น้ำแยงซีที่มีความเจาะจงมากยิ่งขึ้น

โลมาแม่น้ำแยงซีนั้น เป็นสัตว์อนุรักษ์ระดับประเทศ อันดับหนึ่งของจีน ทั้งยังเป็นสัตว์ดัชนีบ่งชี้สำคัญของสภาพระบบนิเวศในแม่น้ำแยงซีอีกด้วย

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-12-2565)