บทวิเคราะห์ : ท่ามกลางกระแสโลกที่วุ่นวาย ความมั่นคงของจีนจึงล้ำค่า

2022-09-27 20:02:07 | CMG
Share with:

รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ค คณะผู้แทนจีนนอกจากเข้าร่วมการแถลงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่ 77 แล้ว ยังเป็นประธานจัดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมพหุภาคีหลายวง ความพยายามทางการทูตเพื่อส่งเสริมสามัคคีและสร้างการรับรู้ร่วมกัน สร้างความมั่นคงและความแน่นอนที่หายากให้กับโลกที่วุ่นวาย

ระหว่างการจัดการประชุมในครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและยูเครนตามลำดับ และเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหายูเครนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

จีนเสนอว่าอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศต่างๆ ต้องได้รับความเคารพ ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ความสนใจที่สมเหตุสมผลของทุกฝ่ายต้องได้รับความสำคัญ ต้องสนับสนุนความพยายามทุกประการที่มุ่งแก้ไขวิกฤตด้วยสันติวิธี เรียกร้องคู่กรณีให้ฟื้นฟูการหารือโดยเร็ว ไม่ควรใช้การคว่ำบาตรโดยลำพังฝ่ายเดียว เป็นต้น ความพยายามในการส่งเสริมสันติภาพของจีนได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาคมโลก

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-12-2565)

  • เกาะกระแสจีน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2565)