จีนมีผู้ใช้ระบบนำวิถีด้วยดาวเทียมเป๋ยโต่ว เฉลี่ยเกิน 40 ล้านคน/วัน

2022-09-27 19:58:12 | CMG
Share with:

กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนเผยว่า ครึ่งแรกของปีนี้ ระบบนำวิถีด้วยดาวเทียมเป๋ยโต่ว ของจีนมีผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันเกิน 40.3 ล้านคน โดยแต่ละวันจะมีปริมาณการใช้บริการถึง 320 ล้านครั้ง

ปัจจุบัน มีรถจักรยานสาธารณะระบบเป๋ยโต่วที่แม่นยำสูงจำนวนกว่า 5 ล้านคัน ครึ่งปีแรกของปีนี้ ยังได้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่รองรับระบบเป๋ยโต่ว จำนวน 128 รุ่น โดยมียอดการส่งสินค้าถึง 132 ล้านเครื่อง คิดเป็น 98.5% ของยอดการส่งสินค้าทั้งหมด

อาเซียนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของจีน ก็อยู่ระหว่างพิจารณาใช้บริการของเป๋ยโต่วเช่นกัน เขตกว่างซีได้ก่อสร้างโครงการสาธิตและประยุกต์ใช้ระบบนำวิถีเป๋ยโต่ว ด้านระบบตรวจสอบภัยพิบัติทางธรณีวิทยาข้ามพรมแดนระหว่างจีน-อาเซียนก็ได้เริ่มประยุกต์ใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศแล้ว เช่นไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเมียนมา

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)