จีนจัดประชุมนอกรอบแนะนำ “การพัฒนาที่มีคุณภาพกับความสำเร็จภารกิจสิทธิมนุษยชนซินเจียง” ในการประชุม UNHRC ครั้งที่ 51

2022-09-28 14:33:54 | CMG
Share with:


วันที่ 26 กันยายน ที่เมืองโป๋เล่อ เขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียง มีการจัดประชุมนอกรอบ หัวข้อ “การพัฒนาที่มีคุณภาพกับความสำเร็จภารกิจสิทธิมนุษยชนซินเจียง” ในการประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ครั้งที่ 51 โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจำนวนกว่า 10 คนทั้งจีนและต่างชาติ ผู้แทนชาวซินเจียงระดับรากหญ้า และนักเรียนต่างชาติในจีน ได้ร่วมหารืออย่างลงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของซินเจียง ตลอดจนความสำเร็จด้านภารกิจสิทธิมนุษยชนของซินเจียง

ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนเมืองโป๋เล่อระบุว่าทางการเขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียงรวมพลังทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง เดินหน้าพัฒนาเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน ผนึกกำลังกายใจดำเนินการภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ เคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผลักดันกระบวนการพัฒนาที่มีคุณภาพและภารกิจการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของซินเจียงให้เข้าสู่ช่วงใหม่


(YIM/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-03-2566)