แม่น้ำหวงผู่ แม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้

2022-10-03 09:45:42 | CRI
Share with:

แม่น้ำหวงผู่ถือเป็นแม่น้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้  มีความยาว 113 กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำแยงซีก่อนไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออก เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

แม่น้ำหวงผู่แบ่งเซี่ยงไฮ้เป็น 2 ฝั่ง  ได้แก่ ฝั่งผู่ตงทางตะวันออก และฝั่งผู่ซีทางตะวันตก  ไม่เพียงแต่จะสร้างทัศนยภาพที่งดงามให้กับนครเซี่ยงไฮ้แต่ยังมีความสำคัญในด้านการค้า

ในปี ค.ศ. 1843 ที่จีนมีการค้าขายกับต่างประเทศ แม่น้ำนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมจีนสู่โลกภายนอก  ท่าเรือมากกว่า 100 แห่งถูกสร้างขึ้นตามเส้นทางแม่น้ำหวงผู่  หลังจากนั้นมีการพัฒนาพื้นที่เดือนบันด์ (The  Bund) ทางตะวันตก จนกลายเป็นพื้นที่ธุรกิจที่สำคัญ  ต่อมาในปีค.ศ. 1990 จึงมีการพัฒนาพื้นที่ผู่ตงซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่

ศาสตราจารย์ Wang Zhan นักวิชาการ กล่าวว่า นับตั้งแต่การปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนในปี ค.ศ. 1978 มีการพัฒนาพื้นที่เริมแม่น้ำในผู่ตง จนกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 

แม่น้ำหวงผู่ได้รับน้ำจากทะเลสาบไท่หู  ทะเลสาบน้ำจืดในเจียงซูและเจ้อเจียง เส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำไปยังภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีทั้งหมดทำให้เซี่ยงไฮ้มีชัยภูมิที่ดีในการทำธุรกิจและกลายเป็นมหานครอันทันสมัย  

ตอนนี้เซี่ยงไฮ้ยังมีแผนที่พัฒนาพื้นที่ 2,500 ไร่ริมแม่น้ำหวงผู่ภายในปีค.ศ. 2025 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้ชาวเมืองเซี่ยงไฮ้

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)