จีนเรียกร้องร่วมกันช่วยเหลือแอฟริกาส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2022-10-07 11:36:32 | CMG
Share with:

วันที่ 6 ตุลาคม  นายไต้ ปิง รองผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติกล่าวว่า ผืนดินกว้างใหญ่ของทวีปแอฟริกามีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพพัฒนาอย่างใหญ่หลวง  ประชาคมโลกควรช่วยเหลือรัฐบาลประเทศในทวีปแอฟริกาส่งเสริมความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นายไต้ ปิงได้กล่าวในการประชุมของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่า  การเพิ่มความสามารถการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลนั้น  สามารถอุดช่องว่างการหากำไรจากการค้าของเถื่อนที่มิชอบด้วยกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาคมโลกควรใช้ความพยายามอย่างเต็มที่สนับสนุนรัฐบาลประเทศแอฟริกาแสดงบทบาทการนำในการควบคุมทรัพยากร  ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศที่เกิดการปะทะเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆ เช่น วางแผนอุตสาหกรรม  การกำกับดูแลทางการเงิน  ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมั่นคง เป็นต้น  ปรับเปลี่ยนทรัพยากรของประเทศในแอฟริกาให้กลายเป็นความได้เปรียบในการพัฒนา

นายไต้ ปิงกล่าวว่า  ต้องสนับสนุนประเทศในแอฟริกาดำเนินความร่วมมือภูมิภาคอย่างลึกซึ้ง  ร่วมกันรับมือกับการท้าทาย  หลายปีมานี้  กลุ่มติดอาวุธและองค์การก่อการร้ายมีการกระทำข้ามประเทศบ่อยครั้ง  การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องการประเทศภายในภูมิภาครับมือกันอย่างสามัคคี  ไม่เพียงแต่ต้องเสริมสร้างความร่วมมือในด้านปฏิบัติตามกฎหมายและควบคุมดูแลชายแดนปราบปรามการค้าของเถื่อนทรัพยากรธรรมชาติที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดเท่านั้น  หากยังต้องพัฒนาการค้าที่ชอบด้วยกฎหมาย พัฒนาสายโซ่สนองความต้องการของกิจกรรมภายในภูมิภาค  กระตุ้นศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคอีกด้วย

นายไต้ ปิงยังกล่าวว่า  จีนปฎิบัติตามหลักการอำนวยประโยชน์ต่อกันอย่างเสมอภาค ร่วมมือเพื่อได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมาตลอด  สนับสนุนประเทศในแอฟริกาบุกเบิกใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผล  จีนจะร่วมมือกับประชาคมโลก  สนับสนุนประเทศแอฟริกาใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ดี  สร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นต่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคง  เพื่อบรรลุการพัฒนาร่วมกัน


(Yim/zheng/cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)