ถอดรหัสเทคโนโลยีเกษตรของจีน

2022-10-08 22:56:02 | CRI
Share with:

รายการครั้่งนี้จะพาไปพูดคุยกับ ผศ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของจีนมาช่วยในด้านการเกษตร รวมถึงผลกระทบและผลประโยชน์ที่ไทยจะได้จากประเด็นนี้ 

*หมายเหตุ รายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเนชั่นทีวี 22 และภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-12-2565)

  • เกาะกระแสจีน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2565)