ความอุดมสมบูรณ์ของเขตซินเจียง

2022-10-11 09:20:24 | CRI
Share with:

วัฒนธรรมมีความหลากหลาย พื้นที่ก็ใหญ่ เขตซินเจียงยังมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ด้วย      โดยปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่อันดับหนึ่งของจีน  ส่วนปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเป็นอันดับ 2 ของจีน นอกจากนี้  เขตซินเจียงยังเป็นแหล่งผลิตฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดของจีน  โดยมีปริมาณการผลิตฝ้ายคิดเป็น  1 ใน 3 ของทั่วประเทศ 

อำเภออาหว่าถี เขตอาเค่อซู  เขตซินเจียงมีสมญานามว่า  เมืองฝ้ายของจีน  พร้อมกับตลาดทั้งจีนและต่างประเทศมีความต้องการฝ้ายเขตซินเจียงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เขตซินเจียงพัฒนาการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวฝ้ายด้วยเครื่องจักร  เพื่อให้ทั้งกระบวนการการผลิตฝ้ายเป็นระบบเครื่องจักรที่ทันสมัย

อำเภอยี่ว์หมิน  เขตถ่าเฉิง  ซินเจียงเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดอกคำฝอย  ซึ่งมีกรดไลโนเลอิกถึง 80% ขึ้นไป  มีคุณค่าสูงทั้งโภชนาการและทางเศรษฐกิจ  บริษัทน้ำมันดอกคำฝอยเทียนติ่ง อำเภอยี่ว์หมินลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการกลั่นน้ำมันที่มีเอกลักษณ์ของตน  ซึ่งช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บรรดาเกษตรกร  ปี 2021 บริษัทดังกล่าวมีมูลค่าจำหน่ายน้ำมันดอกคำฝอยถึง 30 ล้านหยวน 

ไปถามประชาชนในพื้นที่ อย่างคุณ พ่าเอ่อร์อาถี อาปู้ตูข่าเต๋อเอ่อร์ จากตำบลอาจาเค่อ  เมืองอาถูสือ  เขตซินเจียง เป็นทหารปลดประจำการ  เขาได้รับเหมาสวนเชอร์รี่ที่มีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร  สามารถสร้างรายได้ประมาณ 150,000 หยวนต่อปี  นอกจากนี้  สวนเชอร์รี่ของเขายังสามารถสร้างตำแหน่งงานกว่า 20 ตำแหน่งด้วย

ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์เป็นเวลาหลายสิบปี  เขตซินเจียงได้มีเครือข่ายการคมนาคมขนส่งที่ประกอบด้วยทางหลวง  ทางรถไฟ เส้นทางการบิน  และท่อส่งน้ำมันกับก๊าซ 4 ระบบ  ปัจจุบันเขตซินเจียงมีสนามบินจำนวนกว่า 20 แห่ง  เป็นเขตบริการที่มีสนามบินจำนวนมากที่สุดในจีน

ซินเจียงยังมีดินแดนติดกับมองโกเลีย รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และอินเดีย รวม 8 ประเทศ พรมแดนของเขตซินเจียงมีระยะทางยาวกว่า 5,600 กิโลเมตร ถือเป็นเขตบริหารที่ติดกับต่างประเทศมากที่สุดและมีเส้นพรมแดนยาวที่สุดของจีน แต่ไหนแต่ไรมาเขตซินเจียงเป็นช่องทางสำคัญบนเส้นทางสายไหม มีการติดต่อและไปมาหาสู่กันทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต้ และยุโรปอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้เขตซินเจียงจึงมีช่องทางพาณิชย์และด่านชายแดนดั้งเดิมหลายแห่ง 

คาดว่าการเร่งพัฒนาเขตซินเจียงให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหม ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการค้าและความร่วมมือของพื้นที่ต่าง ๆ รายเส้นทางสายไหมเท่านั้น หากยังมีส่วนช่วยสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภูมิภาคดังกล่าวด้วย

ซินเจียง อีกหนึ่งเขตที่มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งประวัติศาสตร์ สภาพพื้นที่ ทัศนียภาพ  การพัฒนาด้านต่าง ๆ  ตลอดจนแนวทางความพยายามของจีน ที่จะยกระดับทางเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)