รายงานของ “สี จิ้นผิง” ใน “สมัชชา 20”

2022-10-16 11:43:19 | CMG
Share with:

วันที่ 16 ตุลาคม  การประชุมผู้แทนระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 (สมัชชา 20) ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง  นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน(พคจ.)ได้รายงานต่อที่ประชุม  โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

การประชุมผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่จัดขึ้นในยามที่พรรคฯ  และประชาชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งหลายเดินทางครั้งใหม่เพื่อสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน  และมุ่งสู่ “เป้าหมายศตวรรษที่ 2” 

ประเด็นของการประชุมครั้งนี้คือชูธงสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน  ปฏิบัติตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนแห่งยุคใหม่  ส่งเสริมเชิดชูจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของพรรคฯ  มีความมั่นใจในตนเองและพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  เน้นความซื่อสัตย์  สร้างนวัตกรรม  มีความกระตือรือร้น  และก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ สามัคคีกันและต่อสู้เพื่อสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน  และขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองใหม่ของประชาชาติจีนอย่างรอบด้าน

งานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตลอด 10 ปีแห่งยุคใหม่ ตลอด 5 ปีหลัง “สมัชชา 19” เป็นช่วงที่ไม่ปกติและไม่ธรรมดามาก  พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามัคคีและชี้นำประชาชนจีนในการแก้ไขปัญหาเรื้อรังมากมาย  และได้ประสบความสำเร็จในเหตุการณ์ใหญ่และเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบเป็นเวลายาวนาน  และผลักดันให้ภารกิจของพรรคฯและบ้านเมืองประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่  ตลอดจนเป็นที่จับตามองของโลก

ตลอด 10 ปี หลัง “สมัชชา18” ถึงปัจจุบัน  เราได้ผ่านเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญยิ่ง 3 เหตุการณ์  ได้แก่  1) ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน  2) สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนเข้าสู่ยุคใหม่  และ 3)บรรลุภาระหน้าที่ทางประวัติศาสตร์เพื่อหลุดพ้นจากความยากจนและสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างบูรณาการให้ลุล่วง  และบรรลุ “เป้าหมายศตวรรษแรก”  นี่คือชัยชนะเชิงประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนที่ได้มาจากความสามัคคีและการต่อสู้  เป็นชัยชนะเชิงประวัติศาสตร์ของการสร้างความรุ่งโรจน์ของประชาชาติจีน  และเป็นชัยชนะเชิงประวัติศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบอันลึกซึ้งยาวไกลต่อโลก


(BO/ZHOU)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-03-2566)