บทวิเคราะห์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมด รักษาประชาชนจีนให้เป็นเจ้าของประเทศ

2022-10-19 12:56:26 | CMG
Share with:


วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ กรุงปักกิ่ง การประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20  โดยมีนายสี จิ้นผิง เป็นตัวแทนคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19  รายงานต่อที่ประชุมฯ โดยอธิบายลักษณะและความได้เปรียบของการมส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมด และชี้ให้เห็นทิศทางทางการเมืองที่พัฒนาประชาธิปไตยสังคมนิยมของประเทศจีนในยุคใหม่ ที่เปิดหน้าต่างสำคัญสู่ประชาคมโลกเพื่อสังเกตคุณภาพของประชาธิปไตยของจีน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมด คือ นวัตกรรมใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำประชาชนแสวงหาประชาธิปไตย พัฒนาประชาธิปไตย และตระหนักถึงประชาธิปไตยอย่างมีความสามัคคี แก่นแท้สําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมด คือ ประชาธิปไตยสังคมนิยม 

หลักสำคัญ คือ ประชาชนจีนทั้งหมด ลักษณะและความได้เปรียบอยู่ในกระบวนการทั้งหมด มีรูปแบบประชาธิปไตยนี้เชื่อมการเลือกตั้ง การปรึกษาหารือ การตัดสิน การบริหาร และการกำกับดูแลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกส่วนของวิถีทางการเมืองของประเทศและสังคมต่างได้ยินเสียงของประชาชนและสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของประชาชน 

รูปแบบประชาธิปไตยที่เป็นห่วงโซ่ทั้งหมดนี้และครอบคลุมทั่วทุกด้านทำให้ประชาชนจีนเป็นเจ้าของประเทศโดยแท้จริง  

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ฯ กล่าวเน้นในรายงานว่า ประชาธิปไตยของประชาชน คือชีวิตของสังคมนิยมและเป็นภาระหน้าที่สร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน ปรับปรุงระบอบให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ และชี้ให้เห็นทิศทางการพัฒนากระบวนการทั้งหมดของประชาธิปไตยจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในมุมของระบบการปกครอง สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติเป็นองค์กรสำคัญที่ดำเนินกระบวนการทั้งหมดของประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม  และสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติเป็นรูปแบบพิเศษของการเมืองประชาธิปไตยในสังคมนิยมจีน ส่วนประชาธิปไตยระดับพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดที่ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยไม่ใช่เครื่องประดับ แต่ใช้แก้ไขปัญหาที่ประชาชนต้องการ 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การแก้ปัญหาความยากจนเชิงประวัติศาสตร์ การสร้างสังคมที่มั่งคั่ง การสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน และปฏิบัติตามเป้าหมายความมั่นคั่งร่วมกัน กระบวนการทั้งหมดของประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นถึงพลังและชีวิตชีวา โลกมีความหลากหลาย  รวมถึงรูปแบบประชาธิปไตยด้วย  

ระบบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์แห่งชาติของประเทศตน จึงจะเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในหนทางการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะยังคงพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนในกระบวนการทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและมีส่วนร่วนในการพัฒนากระบวนการอารยธรรมการเมืองของมนุษย

 

Ying/kt/cui

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)