แนวคิดใหม่ในสำนวนเก่า สำรวจรากเหง้าของวัฒนธรรม วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ของจีน ตอนที่ 3 มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

2022-10-21 14:26:10 | CRI
Share with:

แนวคิดใหม่ในสำนวนเก่า สำรวจรากเหง้าของวัฒนธรรม วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ของจีน

ตอนที่ 3 มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

“แนวคิดใหม่ในสำนวนเก่า” ในส่วนของสารคดีพิเศษ “สมัชชา 20” จะนำเสนอผลงานแอนิเมชั่น (animation) 5 ตอน โดยผู้ดำเนินรายการเสมือนจริง (ผู้ดำเนินรายการหญิง “เตี่ยนเตี่ยน” และ ผู้ดำเนินรายการชาย “ซินซิน”) ตามรอยประวัติศาสตร์อดีต-ปัจจุบัน แนะนำความเป็นมาของตัวหนังสือจีน นัยยะเชิงลึก และความสำคัญของสำนวนเก่าของจีน รวมถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน บ่อเกิดของแนวคิดสังคมนิยม ที่มีอัตลักษณ์ของจีนในยุคใหม่ของนายสี จิ้นผิง และยุทธศาสตร์การบริหารประเทศจากที่ประชุม “สมัชชาครั้งที่ 20” ทั้งเป็นรากฐานทางแนวคิดและทางวัฒนธรรมของหนทางจีนและยุทธวิธีจีน


Yim/Lei/ZYP/LDD

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)