เปิดช่องทางพบผู้แทนพรรคสมัชชา 20 ครั้งที่ 2

2022-10-23 15:57:50 | CMG
Share with:

 

วันที่ 22 ตุลาคม กิจกรรมแถลงข่าวพบสื่อมวลชน “ช่องทางพบผู้แทนพรรคสมัชชา 20” ที่มีผู้แทนพรรคคอมมิวนสิต์จีนที่เข้าร่วมการประชุมระดับชาติสมัชชา 20  จำนวน 22 คน ได้พบกับสื่อจีนและต่างชาติ แนะนำถึงความรู้สึกภายหลังเสร็จสิ้นพิธีปิดประชุมและแผนงานความคาดหวังในอนาคต

อู๋ เยี่ยนเซิง  ผู้แทนสมัชชา 20 กล่าวว่า เราจะสร้างสถานีอวกาศของจีนแล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ โดยช่วงสิ้นปีนี้ จะมีการยิงส่งยานอวกาศขนส่งสิ่งของเทียนโจว-5 และยานอวกาศบรรทุกมนุษย์เสินโจว-15 ขึ้นสู่อวกาศ โดยนักบินอวกาศจีน 6 คนทำงานในสถานีอวกาศได้พร้อมกัน

อัน ฉางหมิง ผู้แทนสมัชชา 20 กล่าวว่า ตอนนี้เรากำลังสร้างป่าปลูกอัจฉริยะ โดยจะสร้างไฟล์ข้อมูลของต้นไม้แต่ละต้น และนับจำนวนของต้นไม้มากกว่า 300 ล้านต้นอย่างครอบคลุม สร้างป่าปลูกไซ่ฮั่นป้าที่สวยงามด้วยการบริหารจัดการแบบอัจฉริยะ

 หลิว ซิ่วเสียง ผู้แทนสมัชชา 20 กล่าวว่า หลังจากรับฟังรายงานของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิง รู้สึกเติมพลังให้กับตนเอง จะหยั่งรากพัฒนาการศึกษาในชนบทต่อไป  หวังว่าเด็ก ๆ ในเขตเขาห่างไกลจะมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

โจว เหลย ผู้แทนสมัชชา 20 กล่าวว่า ตนเองและทีมงานจะเดินหน้าก้าวสู่แนวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีควอนตัมต่อไป ใช้เทคโนโลยีที่นำหน้ายิ่งขึ้น สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและควบคุมด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น สร้างคุณูปการต่อความปลอดภัยทางสารสนเทศของประเทศและสังคม

 นางฉี หงฟาง  ผู้แทนสมัชชา 20 กล่าวว่า ในอนาคต เราจะสร้างอุทยานแห่งชาติภูเขาฉีเหลียนซาน และอุทยานแห่งชาติทะเลสาบชิงไห่หู เพื่อสร้างอนาคตที่ดีงามที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ประสานการอนุรักษ์และการพัฒนาเข้าด้วยกัน

จาง เหลียงกัง ผู้แทนสมัชชาชุ 20 กล่าวว่า เราจะจดจำคำพูดของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงไว้มั่น เดินบนหนทางแห่งการนวัตกรรมที่อิสระอย่างแน่วแน่ สร้างคุณูปการใหม่มากขึ้นในการสร้างประเทศจีนที่เข้มแข็งทางการคมนาคมและทางทะเล   

ทั้งนี้ ผู้แทนพรรคทุกคนต่างเห็นตรงกนว่าจะต้องคิดและทำงานในทางเดียวกัน ปฏิบัติตามมติข้อกำหนดสำคัญของสมัชชา 20 อย่างจริงจังและให้ประสบผลสำเร็จ  


Yim/LR/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)