จีนเตรียมสร้างชนบทสาธิตที่สวยงามและน่าอยู่ประมาณ 1,500 แห่งในช่วงแผน 5 ปี ฉบับที่ 14

2022-10-24 16:53:03 | CMG
Share with:

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงการเกษตรและชนบทจีน กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทของจีนร่วมกันประกาศคำชี้นำเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทสาธิตที่สวยงามและน่าอยู่ โดยเสนอว่าช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 จีนจะพยายามสร้างสรรค์เขตชนบทสาธิตที่สวยงามและน่าอยู่ประมาณ 1,500 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาแบบอย่างชนบทที่สวยงามและน่าอยู่ในลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย และสร้างความเจริญรุ่งเรืองของเขตชนบท

คำชี้นำดังกล่าวยังเน้นว่าในกระบวนการก่อสร้าง ควรใช้มาตรการต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงด้านทรัพยากรและระดับเศรษฐกิจของแต่ละท้องที่ และเน้นลักษณะที่โดดเด่นของเขตชนบท ขณะเดียวกันควรให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของชาวท้องถิ่นในการเข้าร่วมกระบวนการก่อสร้างอย่างเต็มที่


Bo/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)