มันเทศหมู่บ้านอี่ว์เหวิน เมืองไท่หยวน บุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2022-10-27 20:24:14 | CMG
Share with:

ปีนี้  หมู่บ้านอี่ว์เหวิน  เขตเจียนเฉ่าผิง  เมืองไท่หยวน  เมืองเอกมณฑลซานซี ได้เก็บเกี่ยวมันเทศประมาณ 750,000 กิโลกรัม  สร้างรายได้ถึง 2,000,000 หยวน  หมู่บ้านอี่ว์เหวินเริ่มปลูกมันเทศตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง  เทคนิคดั้งเดิมในการเพาะปลูกมันเทศของหมู่บ้านได้รับเลือกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเขตเจียนเฉ่าผิง  

หลายปีมานี้  ชาวหมู่บ้านอี่ว์เหวินได้ผสมผสานเทคโนโลยีการเพาะปลูกดั้งเดิมให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่  และนำเข้าพันธุ์มันเทศคุณภาพสูง  นอกจากนี้  ยังลงทุนสร้างเรือนกระจกในการเพาะปลูกต้นอ่อนมันเทศ  เพื่อเสริมคุณภาพของมันเทศและเพิ่มปริมาณการผลิตมันเทศ 

 มันเทศหมู่บ้านอี่ว์เหวินมีรสชาติหวานเนื้อนุ่มละเมียดเป็นพิเศษ  ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


(YIM/ZHOU/ZHANGDAN)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)