เศรษฐกิจจีนไตรมาสสามดำเนินไปด้วยด้วยการพัฒนาคุณภาพสูง

2022-10-28 17:18:12 | CMG
Share with:

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนพบว่า ในไตรมาสที่สาม เศรษฐกิจแห่งชาติของจีนยังคงฟื้นตัวและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ความต้องการในการผลิตได้รับการปรับปรุง การจ้างงานและราคาสินค้าโดยทั่วไปมีเสถียรภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชนก็แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานฟื้นตัวอย่างมั่นคง และพลังใหม่ก็แสดงบทบาทการขับเคลื่อนอย่างเด่นชัด ในไตรมาสที่สาม มูลค่าเพิ่มของการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ เช่น แท่นชาร์จไฟ กังหันลมกำเนิดไฟฟ้า และแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ต่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ก็ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน  .

จาง ลี่ฉุน นักวิจัยของศูนย์วิจัยการพัฒนาของคณะรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน และแสดงให้เห็นว่า  นโยบายเศรษฐกิจมหภาคประการต่าง ๆ ได้สัมฤทธิ์ผลตามที่คาดการณ์อย่างเห็นได้ชัด


 (  CG:จาง ลี่ฉุน นักวิจัยของศูนย์วิจัยการพัฒนาฯ  )

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-12-2565)

  • เกาะกระแสจีน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2565)