ปี 2021 ดัชนีสร้างนวัตกรรมใหม่ของจีนโต 8%

2022-10-29 14:03:57 | CMG
Share with:

วันที่ 28 ตุลาคม สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนประกาศข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ปี 2021 ดัชนีสร้างนวัตกรรมใหม่ของจีนสูงถึง 264.6 เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2020 กระบวนการสร้างนวัตกรรมของจีนพัฒนาเร็วยิ่งขึ้น 

สถิติแสดงให้เห็นว่า บรรยากาศการสร้างนวัตกรรมของจีนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นโยบายการลดการจัดเก็บภาษีอากรได้ผลอย่างเห็นได้ชัด ปี 2021 บริษัทและวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้มี

จำนวน 99,000 แห่ง เพิ่มมากขึ้น 39.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน วิสาหกิจที่ได้รับประโยชน์คิดเป็น 22.3% เพิ่มมากขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดการจ่ายภาษีอากร 209,170 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

นอกจากนั้น ปี 2021 จีนมีการมอบสิทธิบัตรจำนวน 4,467,000 ชิ้น เพิ่มขึ้น 26.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน จนถึงปลายปี 2021 บริษัทและวิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางมีการจดทะเบียนยี่ห้อการค้าจำนวน 706,000 ชิ้น เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน    


(Yim/Lin/Cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)