การเมืองจีน

2022-10-29 20:33:14 | CRI
Share with:

สัปดาห์นี้พาไปคุยเรื่องการเมืองจีนกับ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถานบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ วิเคราะห์ 7 คณะกรรมการกรมการเมืองชุดใหม่กับเส้นทางจีนในอนาคต

*หมายเหตุ รายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเนชั่นทีวี 22 และภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-12-2565)

  • เกาะกระแสจีน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2565)