คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ “สมัชชา 20” อย่างจริงจัง

2022-10-31 12:10:33 | CMG
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อศึกษา เผยแพร่ และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของการประชุมผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 หรือ “สมัชชา20”  มีการรวบรวมความคิดของสมาชิกพรรคและประชาชนชนเผ่าต่างๆ เป็นหนึ่งเดียวตามเจตนารมณ์ “สมัชชา 20” คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีประกาศข้อตกลงที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. เข้าใจความสำคัญของการศึกษา เผยแพร่และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของสมัชชา 20 ของพรรคฯ อย่างเต็มที่

การประชุมผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 22 ตุลาคม ที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญครั้งหนึ่ง ภายใต้การที่ทั้งพรรคฯ และประชาชนชนเผ่าต่างๆ  มีจุดเริ่มต้นที่จะก้าวสู่ขั้นตอนการสร้างสังคมนิยมแบบทันสมัยอย่างรอบด้าน และก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาร้อยปีเป้าหมายที่สอง และเป็นการประชุมที่ชูธงนำทาง รวบรวมพลังและสร้างความสามัคคีเพื่อก้าวหน้า การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่ 1 ได้เลือกตั้งชุดผู้นำส่วนกลางใหม่ที่มีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนนำ เป็นคณะทำงานที่มีประสบการณ์มากมาย มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ ได้แสดงให้เห็นถึงภารกิจของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา

2. ศึกษาและเข้าใจเจตนารมณ์สมัชชา 20 อย่างรอบด้านและถูกต้อง

การเรียนรู้เจตนารมณ์สมัชชา 20 จะต้องเข้าใจอย่างรอบด้านและถูกต้อง ควรเข้าใจความหมายและบริบทภายในอย่างลึกซึ้ง และเข้าใจความหมายขยายความอย่างแม่นยำ ควรเรียนรู้รายงานของสมัชชา 20 และกฎระเบียบของพรรคฯ  จากต้นฉบับทีละคำ ศึกษาคำกล่าวของนายสี จิ้นผิง ที่กล่าวในการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่ 1

3. ศึกษาและเผยแพร่เจตนารมณ์สมัชชา 20 ของพรรคฯ อย่างจริงจัง

การศึกษาและเผยแพร่เจตนารมณ์สมัชชา 20 นอกจากจะเข้าใจจากการประชุมอย่างมีระบบยังต้องเข้าใจประเด็นสำคัญ  และจับใจความหลักให้ได้  โดยเน้นที่ความเข้าใจว่านาย สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นแกนนำของคณะกรรมการฯ และแกนนำของทั้งพรรคฯ แนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนยุคใหม่ เป็นแนวทางที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ยืนหยัดมาเป็นเวลานาน

4.  ควรยืนหยัดในการศึกษาและการปฏิบัติที่ตรงกัน ปฏิบัติตามแผนงานสำคัญที่ได้ระบุไว้ในที่ประชุม

การศึกษาเผยแพร่และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของสมัชชา 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ควรอยู่บนหลักของสภาพความเป็นจริงของการปฏิรูปและเปิดประเทศ การสร้างสรรค์พรรคคอมมิวนิสต์จีน และควรคิดก่อนค่อยนำไปปฏิบัติ ควรเชื่อก่อนค่อยไปปฏิบัติ เพื่อให้เจตนารมณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้ในด้านต่างๆ ท่ามกลางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ จนนำไปปฏิบัติในงานต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต

5. เสริมสร้างการชี้นำของหน่วยงานพรรค

การศึกษา เผยแพร่และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของสมัชชา 20 เป็นภารกิจทางการเมืองหลักของทั้งพรรคและทั้งประเทศจีนในปัจจุบัน และในเวลาต่อมา   คณะกรรมการพรรค (กลุ่มทีมงานพรรคฯ ) ในระดับต่างๆ ควรเรียบเรียงการศึกษาการการเผยแพร่และการปฏิบัติตามเจตนารมณ์สมัชชา 20 ให้อยู่ในวาระสำคัญ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำของหน่วยงานพรรคอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Bo/Lei/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)