วันที่ 31 ตุลาคม “วันเมืองโลก”

2022-11-02 10:34:26 | CMG
Share with:

หลายปีมานี้จีนมุ่งที่จะผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงของเมืองแบบทันสมัย สนองความต้องการของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ วัฒนธรรม  เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของจีนในคุณูปการต่างๆสู่การพัฒนาเมืองของโลก


(Ying/Cui/Patt)

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)